Một Thế giới Mòn Mỏi Vui mừng: Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2020

Một Thế giới Mòn Mỏi Vui mừng: Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2020

5 Ngày

Mùa Vọng thường mang đến niềm vui và những bài hát mừng Giáng Sinh, nhưng có lẽ năm nay thật khó khăn cho bạn. Trong kế hoạch 5 ngày này, bạn sẽ khám phá cách những người có mặt tại nơi Chúa giáng sinh đã đáp ứng với Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh của họ như thế nào và câu chuyện của họ có thể mang lại cho bạn hy vọng như thế nào.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Wycliffe Bible Translators đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.wycliffe.org/

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất