Tạo Không gian cho Những gì Quan trọng: 5 Thói quen Thuộc linh cho Mùa Chay

Tạo Không gian cho Những gì Quan trọng: 5 Thói quen Thuộc linh cho Mùa Chay

7 Ngày

Mùa Chay: mùa suy ngẫm và ăn năn trong 40 ngày. Đó là một suy nghĩ hay, nhưng thực tế việc thực hành Mùa Chay trông như thế nào? Trong 7 ngày tới, hãy khám phá năm thói quen thuộc linh bạn có thể bắt đầu làm trong Mùa Chay để giúp bạn chuẩn bị tấm lòng cho Chủ nhật Phục sinh — và hơn thế nữa.

Nhà phát hành

Nguyên bản của Kế Hoạch Đọc này được tạo và cung cấp bởi YouVersion.

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 250000 lượt hoàn tất