Ma-thi-ơ 7:24

Ma-thi-ơ 7:24 BPT

Ai nghe lời ta và làm theo, thì giống như người khôn, xây nhà mình trên khối đá.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Ma-thi-ơ 7:24

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 7:24