Sáng thế 2:15

Sáng thế 2:15 BPT

Thượng Đế đặt con người trong vườn Ê-đen để chăm sóc và trồng trọt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng thế 2:15