Khi Đức Tin Không còn: 10 Ngày Để Tìm Kiếm Đức Chúa Trời Trong Cái Bóng Của Sự Nghi ngờ

Khi Đức Tin Không còn: 10 Ngày Để Tìm Kiếm Đức Chúa Trời Trong Cái Bóng Của Sự Nghi ngờ

10 ngày

Vật lộn với đức tin và sự nghi ngờ có thể gây ra sự cô đơn và cô lập sâu sắc. Một số đau khổ trong im lặng trong khi những người khác hoàn toàn từ bỏ đức tin, cho rằng sự nghi ngờ không phù hợp với đức tin. Dominic Done tin rằng đây là một điều vừa bi thảm vừa là sai lầm sâu sắc. Ông sử dụng Kinh thánh và lược khảo để lập luận rằng không chỉ đặt câu hỏi bình thường mà còn là một con đường dẫn đến một đức tin phong phú và sống động. Hãy khám phá đức tin và sự nghi ngờ trong kế hoạch 10 ngày này.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn HarperCollins đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://bit.ly/2Pn4Z0a

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất