Thi Thiên 16:8

Thi Thiên 16:8 VIE2010

Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con; Con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Thi Thiên 16:8

Chia sẻ