Thi Thiên 16:7

Thi Thiên 16:7 VIE2010

Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con; Ngay cả ban đêm lương tâm con cũng nhắc nhở con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 16:7