Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi Thiên 14

14
Sự ngu dại và gian ác của loài người
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng
1Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Chẳng có Đức Chúa Trời.”#Rô 3:10-12.
Chúng đều đồi bại, làm những việc ghê tởm;
Chẳng có ai làm điều lành.
2Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người
Để xem có ai khôn ngoan,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
3Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dẫu một người cũng không.
4Phải chăng mọi kẻ gian ác đều không hiểu biết?
Chúng ăn nuốt dân Ta khác nào ăn bánh,
Và chẳng bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va.
5Tại đó, chúng phải kinh hoàng khiếp sợ,
Vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính.
6Lũ ác các người phá hỏng kế hoạch của người nghèo,
Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ.
7Ôi, cầu xin Chúa đến từ Si-ôn giải cứu Y-sơ-ra-ên!
Khi Đức Giê-hô-va đem con dân Ngài từ lưu đày trở về,
Thì Gia-cốp mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ!

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi