Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Phiên bản Kinh Thánh

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Vietnamese

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi