Pagkamasunurin

2 Linggo

Si Jesus mismo ang nagsabing kung sinuman ang naniniwala sa kanya ay susunod sa Kanyang pagtuturo. Anuman ang maging kabayaran nito sa atin nang personal, ang ating pagkamasunurin ay mahalaga sa Diyos. Ang babasahing gabay na "Pagkamasunurin" ay gagabay sa iyo sa sinasabi ng mga Kasulatan tungkol sa pagsunod: Kung paano panatilihin magkaroon ng isang kaisipan na may integridad, ang tungkulin ng awa, kung paano tayo pinalalaya at pinagpapapala ang ating buhay ng pagsunod at marami pang iba.

Tagapaglathala

Ang Gabay na ito ay nilikha ng YouVersion. Para sa karagdagang impormasyon at mga sanggunian, maaaring bisitahin ang www.youversion.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 500000 ang natapos basahin