Karunungan

12 Araw

Ang Banal na Kasulatan ay hinahamon tayo na hanapin ang karunungan higit sa lahat ng bagay. Sa plano na ito, matutuklasan mo ang ilang bersikulo kada araw na nangungusap diretso sa karunungan—ano ito, bakit ito importante, at paano ito mapapalago.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Immersion Digital, na siyang gumawa ng Glo Bible, sa pagbabahagi ng babasahin ito. Maaari rin kayong gumawa ng ganitong plano at marami pang katulad nito sa pamamagitan ng paggamit ng Glo Bible. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang at www.globible.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin