โคโลสี

โคโลสี

2 วัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์นี้ เป็นแผนง่ายๆ ที่จะพาคุณอ่านพระธรรมโคโลสี และเหมาะสำหรับการศึกษาทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อ: www.youversion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว