ทำไมถึงเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิล

วันที่ 3 จาก 3 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

เหตุผลที่ผมเชื่อและชอบที่สุด 


เหตุผลที่ผมเชื่อและชอบที่สุดในพระคัมภีร์คือ เป็นสิ่งที่คนยอมรับ ไม่ต้องมีตรรกะอะไร มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวและอารมณ์ความรู้สึกที่มากมายซะมากกว่า มันอาจจะไม่โน้มน้าวใจมากพอที่จะเปลี่ยนความคิดของคนที่ไม่เชื่อ แต่ผมก็ยังหวังอยากให้มันสะกิดใจของคนที่ไม่เชื่อสักคนหนึ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าพระเยซูนั้นพิเศษ


ไม่มีใครเหมือนพระเยซู ไม่มีพระเจ้าที่ไหน ปรัชญาอะไร และศาสนาใดที่สามารถให้สิ่งที่พระเยซูให้กับเราได้ ลองฟังว่าผู้เผยพระวจนะไอเซยา(อิสยาห์)อธิบายเกี่ยวกับเขาไว้ยังไง: “เขาถูกทิ่มแทงเพราะความผิดของเรา เขาถูกบดขยี้เพราะความชั่วของเรา เขารับการลงโทษเพื่อนำสันติสุขมาให้แก่เรา และบาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษา" (อิสยาห์ 53: 5) มีใครอีกบ้างที่อาสามาแทนที่เรา รับการลงโทษแทนเรา และนำความสงบสุขมาให้เรา มีแค่พระเยซูเท่านั้นแหละ!


หลังจากจบการนมัสการ มีหนุ่มขี้สงสัยคนหนึ่งเดินเข้ามาถามผมว่า คิดยังไงกับศาสนาอื่นที่สอนให้เรารักกัน เหมือนกับในพระคัมภีร์ ผมตอบว่า “ผมเห็นด้วยนะ แต่พวกเขาเสนออะไรให้ผมเมื่อความรักของผมไม่เป็นอย่างที่หวังล่ะ ในวันที่ผมทำบาป เขาให้คำสัญญาอะไรกับผมได้บ้าง” ผู้คนที่เชื่อในจิตวิญญาณ และทางของศาสนาทั้งหลาย สามารถบอกเราได้ว่าเราต้องรักยังไง แต่มีเพียงพระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้นที่ประกาศว่า มีพระผู้ช่วยให้รอดที่รักผู้ที่ไม่น่ารัก มีเพียงพระคัมภีร์เดียวเท่านั้นที่มอบพระคุณ ความอิ่มเอม และความเป็นอิสระให้แก่คุณกับผม


ใช่ครับ คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมเป็นสิ่งที่โน้มน้าวใจ และใช่ครับ สาวกในพันธสัญญาใหม่ก็มีหลักฐานที่น่าสนใจ แต่ในท้ายที่สุดคือ ความเป็นเอกลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ที่ชนะใจชาวคริสเตียน และผลักดันให้เราวางใจในพระคัมภีร์ไบเบิล ที่พระเยซูไว้วางใจ นั่นคือคำตอบว่าทำไมเราถึงเชื่อ