ทำไมถึงเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิล

วันที่ 2 จาก 3 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

ทำไมถึงเชื่อในพระเยซู 


มีใครเคยเรียกคุณว่าคนบ้าเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์ไหม "เดี๋ยวนะ คุณเชื่อจริง ๆ เหรอว่าพระเจ้าเกิดจากหญิงพรหมจรรย์ ตายบนไม้กางเขน แล้วฟื้นคืนชีพได้น่ะ  เอาจริงดิ" 


ถ้าเป็นอย่างนั้น ลองดูว่าในระหว่างการพิจารณาคดีในซีซาเรีย อัครสาวกพอล(เปาโล)ปกป้องความศรัทธาของเขาต่อหน้านักการเมืองขี้สงสัยสองคนอย่างไร: “เฟสตัสพูดขัดขึ้นมา ในขณะที่พอล(เปาโล)กำลังพูดแก้คดีว่า 'พอล(เปาโล) เจ้าเสียสติไปแล้ว' เขาตะโกน 'การร่ำเรียนอันมากมายของเจ้าทำให้เจ้าเป็นบ้า'    'ข้าพเจ้าไม่ได้บ้า แถมจะดีเยี่ยมเลยเสียด้วยซ้ำเฟสตัส' พอล(เปาโล)ตอบ 'สิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงและสมเหตุสมผล  กษัตริย์คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ดี และข้าสามารถพูดกับท่านได้อย่างเปิดเผย ข้าเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดจากสายตาท่านไปได้ เพราะสิ่งนี้ไม่ได้ทำกันในที่ลับ ๆ'” (กิจการ 26: 24-26)


ผมชอบตรรกะนั้นนะ พอล(เปาโล)ชี้ให้เห็นว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้เกิดขึ้นในมุมลับ มีพยานรู้เห็นจริง เกิดขึ้นในสถานที่จริง บนโลกของเราจริง ๆ คริสเตียนในยุคแรกไม่ได้อาศัยความรู้สึกหรือสิ่งที่พวกเขาเชื่อในใจ แต่พวกเขาศรัทธาในสิ่งที่เขาได้เห็น ได้ยิน และเป็นพยาน --- คำสอนและสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดได้ทำ มีพยานหลายร้อยคนเห็นในที่สาธารณะว่าเขากลับมามีชีวิตหลังจากที่เขาสิ้นพระชนม์ไปแล้ว (1 โครินธ์ 15, กิจการ 2, กิจการ 13)!


ความเชื่อของพวกเขา ก็เช่นเดียวกับเราในปัจจุบัน เป็นความจริงและมีเหตุผล คุณไม่ใช่คนโง่ที่เชื่อในพระเยซู