ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ - คำตอบของพระคัมภีร์ในทุกการท้าทาย

วันที่ 1 จาก 30 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
มันเป็นความจริงที่สุด: ที่คุณได้ถูกตั้งไว้ที่นี่ ในเวลานี้ของประวัติศาสตร์ โดยพระเจ้าเพื่อแผนงานและพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ต้องการบางคนเช่นคุณเพื่อรักคนที่ไม่น่ารัก - นำความชื่นชมยินดีไปยังที่มืด - เพื่อประกาศสันติสุขในสถานการณ์ที่สับสน - และเป็นความเมตตาในเวลาที่ผู้คนรู้สึกอ้างว้าง และพระเจ้าพระผู้สร้างจักรวาล ต้องการคนบางคนอย่างคุณให้มองโลกในแง่ดีในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดหวัง - เพื่อมีความหวังในที่ที่ไม่มีเหตุผลจะให้มีความหวัง - และสำแดงความอดทนต่อคนที่ดื้อรั้น เพราะพระเจ้าต้องการคุณ พระองค์จึงได้สร้างคุณเพื่อสำแดงพระทัยของพระองค์ และปัญหาคือลูกๆของพระองค์นั้นมีลักษณะต่างๆมากมายที่ได้จากโลกและทอดทิ้งคุณสมบัติของพระเจ้า พระบิดาที่รักยิ่งของเรา และปัญหาอีกย่างคือ เรามีความเห็นแก่ตัวในแต่ละสถานการณ์มากกว่าจะชื่นชมยินดีและรอเก็บเกี่ยวผล

เราได้ถูกสร้างโดยพระเจ้าเพื่อเปิดเผยพระทัยของพระองค์ในระหว่างช่วงเวลานี้ เราได้ถูกสร้างเพื่อทำการงานที่ดีของพระองค์แทนที่เราจะเลือกปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปตามที่ตนต้องการ และพระองค์สร้างเราเพราะบนโลกนี้ยังขาด "ผู้คนของพระเจ้า" และพระองค์ทรงส่งคุณและข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์ต่อเราเพื่อให้เราได้ถูกเติมเต็มโดยพระองค์ในทุกส่วนของหัวใจและชีวิต และสิ่งที่งดงามกับสิ่งที่เป็นความจริงนั้นคือคุณสามารถมีมากได้ตามที่คุณต้องการ! และคำถามนี้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปจากสวนเอเดนจนถึงตอนนี้ และคุณต้องการพระองค์มากเท่าไหร่?