கைவிடப்படவில்லை: ஒரு சரியான தந்தையின் மகன்கள் மற்றும் மகள்களாக சுதந்திரத்தைக் கண்டறிதல்

தியானத்திற்கு

நாள் 5:ஒரு உன்னதமான கோடைகால கொல்லைப்புற பார்பிக்யூவை கற்பனை செய்து பாருங்கள். கிரில்லில் பர்கர்கள், ப்ராட்கள் மற்றும் சிறிய பின் விலா எலும்புகளை உங்களால் மணக்க முடிகிறதா? ஒரு திறந்த நெருப்பின் மீது ஒரு சிறந்வறுக்கப்பட்ட மார்ஷ்மல்லோவுடன் நீங்கள் இரவைக் கழிக்கலாம்.இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சிறிய சிக்கல் இருப்பதாக கற்பனை செய்து பாருங்கள்… உங்களுக்கு பற்கள் இல்லை! கரி மற்றும் வறுக்கப்பட்ட சுவையான உணவுகளை நீங்கள் இழக்க நேரிடும், ஏனெனில் அவற்றை அனுபவக்கதேவையானவற்றை நீங்கள் பெற்றிருக்கும் படி நீங்கள் முதிர்ச்சியடையவில்லை.நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் இருக்கக்கூடும்! நாம் முதிர்ச்சியடையாததால் நாம் தேக்கமடைந்து வாய்ப்புகளை இழக்க நேரிடலாம்.தேவன் ஒரு தந்தைக்குறிய ஆசீர்வாதத்தை நம் மீது பொழிவது மட்டுமல்லாமல், நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருக்குப் பின், அவரை மாதிரியாகக் கொண்டு வளர நம்மை அழைக்கிறார். நமது புதிய அடையாளம் மற்றும் ஆன்மீக டி.என்.ஏ மூலம், நமது பரலோகத் தந்தை போல வளர அழைக்கப்படுகிறோம். “எனவே, நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப்போல தேவனைப் பின்பற்றுகறவரகளாக இருந்து,” என எபேசியர் 5: 1 கூறுகிறது.நாமும் நமது தந்தையைப் போல இருக்க வரவேற்பும் அழைப்பும் பேற்றுள்ளோம். நாம் அவரைப் பார்த்து, அவர் எவ்வாறு இத்தகைய காரியங்களைச் செய்கிறார் என்பதைக் கவனிக்கிறோம் - அவர் பேசும் விதம், நகரும் விதம் மற்றும் பதிலளிக்கும் விதம். நாம்நமத கால்களை அவருடைய அடிச்சுவடுகளில் வைக்கிறோம்.வியப்பிற்குரியது என்னவென்றால், என்ன செய்வது என்பதை கண்டுபிடிக்க கடவுள் நம்மை நம் சுயத்தில் விட்டுவிடவில்லை; நம்மை வழிநடத்தவும் ஆதரிக்கவும் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியினை அவர் நமக்குத் தருகிறார். ஒரு முழுமையான தந்தையாக, தேவன் நம் வாழ்வில் பங்கேற்கிறார். அவர் உங்களிடமும் என்னிமும்சொல்வது என்னவென்றால், “இதோ, அதை எப்படி செய்வது என்று நான் உங்களுக்குக் காண்பிக்கிறேன்.” என்று.நாம் அவரைப் பின்பற்றி அவருக்குள் முதிர்ச்சியாக வளரும்போது, ​​சிந்திக்க, குறிக்கோளாக வைக்க மூன்று குறிப்பான்கள் இங்கே உள்ளன.1. விழித்தெழு: நாம் யார்,யாருடையவர்கள் என்பதில். ஒரு பிரபலமான வழிபாட்டு கீதம் சொல்வது போல, நாங்கள் இனி கைவிடப்படுதல், பயம், தகுதியற்ற தன்மை, பாதுகாப்பின்மை, துஷ்பிரயோகம், அடிமையாதல், பயம், ஒப்பீடு அல்லது தனிமைக்கு அடிமைகள் அல்ல… நாங்கள் தேவனின் குழந்தைகள்!2. ஏற்றுக்கொள்: நமது புதிய மரபணு ஒப்பனையினை. நாம் நமது பாவத்தையும் பழைய வாழ்க்கை முறைகளையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, கடவள் நம்மைச் செய்ய அழைக்கும் புதிய மற்றும் நல்ல விஷயங்களை நோக்கி ஓடுவோம்.3. பின்பற்று: தேவனின் நடத்தை மற்றும் தன்மையை. தேவன் எவ்வாறு நகர்கிறார், செயல்படுகிறார் என்பதைப் படியுங்கள். அவருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுங்கள். அவருடன் பேசுங்கள். அவரது வழிகளை நீங்களும் வெளிப்படுத்துங்கள்.நீங்கள் ஒரு பரிபூரண, அன்பான தந்தையால் தத்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் - அந்த தந்தையைப் போல நீங்களும் இருங்கள்!