வேதாகம திட்டங்கள்

இன்றைய வேதாகம வசனத்துடன் தொடர்புடைய தினசரி தியானத்தை தொடங்குங்கள்

இந்த வாரத்தின் வேதாகம வசனங்கள்

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்