தேவனின் வசனம் உங்களோடு இருக்கிறது.

தேவனின் வசனத்தை தங்களது அன்றாட வாழ்வில் ஒரு பகுதியாக செய்ய பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேதாகம பயன்பாட்டை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இலவச பயன்பாட்டை பதிவிறக்கி உங்கள் புத்தக அடையாளக் குறிப்புகள், குறிப்புகள் மற்றும் வாசிப்பு திட்டங்களை எங்கிருந்தும் அணுகுங்கள். உங்கள் மொபைல் சாதனத்தில் ஆடியோ உட்பட நூற்றுக்கணக்கான பதிப்புகளை கண்டுமகிழலாம்.

வேதாகம பயன்பாட்டினை இப்போது பதிவிறக்கம் செய்க

100% இலவசம்

YouVersion உலகமெங்குமுள்ளது

உலகம் முழுவதும் 1600-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கிறது.


Mobile_feature
Download-qr-code
இலவச வேதாகம செயலியைப் பதிவிறக்க உங்கள் கைப்பேசி சாதனத்தில் இந்த QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.

மக்கள் இந்த இலவச வேதாகம பயன்பாடு பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் ...