எங்கும் அனுபவியுங்கள்

எங்கும் அனுபவியுங்கள்

2400 க்கும் மேற்பட்ட வேதாகம பதிப்புகளை 1600 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் உங்கள் கணினி, கைபேசி, அல்லது மடிக்கணினியிலிருந்து தேர்ந்தெடுங்கள் -- இவற்றில் பல ஒலி வேதாகமங்களாக உள்ளன.

வேதாகம பதிப்புகளை காண்க

இதனை உங்கள் வேதாகமமாக்குங்கள்

இதனை உங்கள் வேதாகமமாக்குங்கள்

உங்களுக்கு பிடித்த வசனங்களை சிறப்புக்கூறு அல்லது புத்தக அடையாளக் குறியிடலாம், பகிரக்கூடிய வசனப்படங்கள் செய்யலாம், வேதாகமப்பகுதிகளுக்கு பொது அல்லது தனிப்பட்ட குறிப்புகளை சேர்க்கலாம்.

உங்கள் இலவச கணக்கை பெறுங்கள்

பயன்பாட்டை இப்போது நிறுவுங்கள்

பயன்பாட்டை இப்போது நிறுவுங்கள்

வேதாகமப் பயன்பாடு முற்றிலும் இலவசமானது, விளம்பரங்களோ பயன்பாட்டின் உள் விற்பனைகளோ இல்லை. இது வரை இத்தனை தனிப்பட்ட சாதனங்களில் நிறுவப்பட்டுள்ளது!

இலவச வேதாகம செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்

இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள்

இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள்

தினமும், ஒரு நேரத்தில் கொஞ்சமாக, தேவ வார்த்தையில் தினமும் ஈடுப்பட வாசிப்பு திட்டங்கள் உதவுகின்றன.

தெய்வீக திசை

தெய்வீக திசை

இயேசு என்னை நேசிக்கிறார்

இயேசு என்னை நேசிக்கிறார்

மாற்றமடைந்து வாழுதல்: நோக்கம்

மாற்றமடைந்து வாழுதல்: நோக்கம்

உங்கள் வாழ்க்கைக்கான தேவனின் திட்டம்

உங்கள் வாழ்க்கைக்கான தேவனின் திட்டம்

நோக்கத்திற்கு இணங்க நிற்பது

நோக்கத்திற்கு இணங்க நிற்பது

போர்வீரன்

போர்வீரன்

கனவுகள் மீட்கப்பட்டன

கனவுகள் மீட்கப்பட்டன

நீங்கள் பிரியத்திற்குரியவர்கள்

நீங்கள் பிரியத்திற்குரியவர்கள்

வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது: அடையாளத்தைத் தழுவுதல்

வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது: அடையாளத்தைத் தழுவுதல்


படியுங்கள், கேளுங்கள், பாருங்கள், பகிருங்கள்

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்