கைவிடப்படவில்லை: ஒரு சரியான தந்தையின் மகன்கள் மற்றும் மகள்களாக சுதந்திரத்தைக் கண்டறிதல்

தியானத்திற்கு

நாள் 2:

நீங்கள் கடவுளைப் பற்றி யோசிக்கும் போது என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பிரபல இறையியல் நிபுணர் ஏ. டூசர், இந்த கேள்விக்காண பதில் நமக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்று கூறுகிறார். எனவே, கடவுளைப் பற்றி நீங்கள் நினைக்கும் போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

சிலர் கடவுள் இருக்கிறார் என்றும் , ஆனால் உண்மையில் நம் வாழ்வில் ஈடுபடவில்லை என்று நினைக்கிறார்கள்.அவர் பூமியை உருவாக்கி முடித்து, பின்னர் அது சொந்தமாக இயங்குவதைப் பார்க்க மீண்டும் அமர்ந்தார் .

மற்றும் சிலர், கடவுள் அடிப்படையில் நல்லவராகவும் நமக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைப்பதையும் விரும்புவார் என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனாலும் அவர் கடினமான ஒரு சிறிய மனிதனாக இருப்பதாகவும் நினைக்கிறார்கள், ஆனால் கணிசமான எதையும் செய்யத் தொடாமால், அடிப்படையில் மிகவும் பலவீனவர் என்று எண்ணுகிறார்கள்.

வேறு சிலர கடவுள் ஒரு இரக்கமற்ற சர்வாதிகாரி என்று நினைக்கிறார்
இவை, மற்றும் கடவுளின் பல படங்கள் ஆகியவை பொதுவானவை, ஆனால் தவறானவை.கடவுள், தொலைதூரமாக நீக்கப்பட்ட நெகிழ்வான சக்தி யாக இல்லை. அவர் நமது தந்தை.வேதவாக்கியத்தின் மூலம், தேவன் முதன்மையாக நமக்கு தந்தையாகவே இருப்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறார். இயேசு தானே, மத்தேயு, மார்க், லூக்கா,யோவான் ஆகிய பகுதிகளில் தேவனை 189 முறை அப்பா அல்லது தகப்பன் என குறிப்பிடுகிறார்.

ஆனால் இங்ே இரண்டாவது கேள்வியை எழுப்புகின்றோம். தந்தையைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

நமது அனுபவஙகள், நல்லது அல்லது கெட்டது, நமது பூமிக்குரிய தந்தையர்களுடன் இந்த கேள்விக்கு நாம் எப்படி பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கின்றன. இதன் காரணமாக, "நுட்பமான சக்தி" ஐ விட "தந்தை" க்கு உங்களுக்கு எந்த சிறந்த தலைப்பும் இல்லை ஆனால், நமது பூமிக்குரிய இடங்களுடன் நமது அனுபவங்களைப் பொறுத்தவரையில், நாம் அனைவரும் ஒரு பரிபூரணத் தகப்பனுக்காக ஏங்குவதை அனுபவித்திருக்கிறோம்.

இந்த ஏக்கத்தைப் பற்றி சிந்திக்கவும்.

இன்று உங்களுக்கான மற்றும் எனக்கு மிகவும் அற்புதமான மற்றும் முற்றிலும் இலவச செய்தி இங்கே என்னவென்றால் நீங்கள் எப்போதும் என்ன விரும்புகிறீர்கள்? தேவன் பூமிக்காண ஒரு பெரிய பதிப்பு போன்ற தகப்பன் அல்ல, அவர் பொருத்தமான தந்தை தான். அவர் ஒரு தந்தையின் ஏற்றுக்கொள்ளுதல், ஒப்புதல், ஆதரவு மற்றும் காதல் ஆகியவற்றிற்கான நமது ஒவ்வொரு ஏக்கத்திற்கும் அவர் பதில் அளிக்கிறார்.

நம் ஒவ்வொருவருக்கும் - நம் ஒவ்வொருவருக்கும் - நம் பூமிக்குரிய தந்தையர்களோ அல்லது நம் பூமிக்குரிய பிதாக்களாக இருந்தாலும் சரி, தேவனை பார்ப்பது அவருடன் நம் உறவை மாற்றியமைக்க வல்லது, நமது பூமிக்குரிய பிதாக்களோடம் கூட.