கைவிடப்படவில்லை: ஒரு சரியான தந்தையின் மகன்கள் மற்றும் மகள்களாக சுதந்திரத்தைக் கண்டறிதல்

கைவிடப்படவில்லை: ஒரு சரியான தந்தையின் மகன்கள் மற்றும் மகள்களாக சுதந்திரத்தைக் கண்டறிதல்

5 நாட்கள்

The Passion movement-ன் ஸ்தாபகரும் போதகருமான லூய் கிக்லியோ அவர்கள், தம் பிள்ளைகள் சுயாதீனத்தில் நடப்பதை விரும்பும் ஒரு நல்ல தகப்பனாகிய நம் தேவனுடைய குணத்தை புரிந்து கொள்வது பற்றி வாழ்வை மாற்றும் சத்தியங்களை 5 நாள் தியானமாக கொடுத்துள்ளார்.

இந்தத் திட்டத்தை வழங்கிய Lifeway கிருஸ்தவ வளங்கள்-க்கு எங்கள் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் விபரங்களுக்கு https://notforsakenbook.com/ஐ பார்வையிடுங்கள்.
பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்