Gjueti Thesari 1

Dita 4 nga 5 • Leximi i kësaj dite

Devocional
Një libër magjik?


Grepi


Imagjinoni që ekziston një libër i fuqishëm, që mund të ndryshojë realitetin. Është harruar prej kohësh. Faqet e saj të arta humbën shkëlqimin dhe mbulesa e saj e trashë e gdhendur është e fshehur nën shtresën e pluhurit … por është atje, e gjallë dhe pret që dikush ta zbulojë atë…


Kushdo që lexon këtë libër, mund të zhbllokojë sekretet më të mëdha të botës dhe të mësojë misteret e universit ... Çfarë do të bënit për të vënë në dorë këtë libër? Mund të jetë e rrezikshme të përfshiheni në të ... kur hapni faqet e saj, mund të ndryshojë gjithçka.


Por prisni, KA një libër, që mund t'i hap derën për një aventurë të pabesueshme atij, i cili ka guximin ta marrë dhe ta lexojë ... ai libër është libri i librave, i vetmi dhe i vetëm, dhe emri i tij është Libri që fillon me "B" (Bibla do të thotë libër).


Pse Bibla është unike? Sepse është libri i Zotit dhe fjalët e Zotit. Flisni për fuqinë dhe mençurinë! Nuk ka asgjë më të madhe se sa fjalët e Zotit të hyjnë në mendjen tuaj dhe të mbushin zemrën tuaj!


Libri


Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte. Dhe, mbasi agjëroi dyzet ditë e dyzet net, në fund e mori uria.  Atëherë tunduesi, pasi iu afrua, i tha: ''Në qoftë se je Biri i Perëndisë, thuaj që këta gurë të bëhen bukë''.  Por Ai, duke iu përgjigjur, tha: ''Është shkruar: "Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë". Mateu 4: 1-4


Shiko


Pra, sa e rëndësishme ishte Fjala e Zotit sipas Jezusit?


Epo, shikoni historinë. Jezusi sapo ka mbetur pa ushqim për 40 ditë e net - Ai po vdes nga uria, madje edhe në prag të vdekjes, sepse nuk ka ngrënë - dhe Ai e krahason Fjalën e Zotit me ushqimin - Fjala e Zotit ka po aq përparësi sa ushqimi për një njeri të uritur!


Jezusi padyshim që kupton diçka për rëndësinë e fjalës së Zotit që lehtë mund ta humbasim.


A ju kujtohet si u krijua kjo botë? Nëse universi do të shpërthejë në ekzistencë vetëm duke u thënë një fjalë e Tij. Kjo është fuqi! Fjala e Zotit është më e fuqishme se gjithçka - në të vërtetë, gjithçka që shohim dhe dimë doli nga Fjala e Tij! Mendoni se çfarë mund të ndodhë nëse ato fjalë hyjnë në mendjen dhe jetën tuaj. Uau!

Merr


Planifikoni tani që të kaloni të paktën pak kohë, çdo ditë, duke vendosur fjalët e Tij në jetën tuaj. Ndoshta çdo mëngjes, para se të bëni ndonjë gjë tjetër, lexoni Fjalën e Tij, duajeni Atë, besojeni Atë dhe filloni të prisni gjëra të mëdha.


Meqë ra fjala, jeni më të mirët!


 Dr. Andy