Merj! : A cselekvő hit első lépése

Day 5 of 5 • This day’s reading

Devotional

Merj teljesen!

Üdvözöllek, 

A Szentírás elmondja nekünk egy ember történetét, aki nem merte mindvégig megtenni azt, amit Isten pedig megígért neki.

Ez Bárák története, akit Isten arra választott ki, hogy megszabadítsa Izrael népét egy kánaáni király elnyomása alól.

„Debora hivatta Bárákot [...] és így szólt hozzá: „Ezt parancsolja az Úr, Izrael Istene: Menj fel a Tábor hegyére, vigyél magaddal tízezer embert Neftali és Zebulon törzséből. Felvonultatom ellened a Kison-patakhoz Sziszerát, Jábin seregének vezérét, szekereivel és csapataival együtt és a kezedbe adom.” Bárák így válaszolt neki: „Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, nem megyek, mert nem tudom, hogy az Úr angyala melyik napon viszi sikerre ügyemet.” „Veled megyek -válaszolta neki-, de nem a tiéd lesz a dicsőség, mert az Úr egy asszonynak adja kezébe Sziszerát.” Debora útnak indult és elment Bárákkal Kedesbe.” (Lásd Bírák 4,6-9)

Végül a kánaáni királyt egy Jáel nevű asszony ölte meg. Báráknak minden bizonnyal nyomós okai voltak, hogy ne vezesse egyedül a harcot. Debora hírhedt volt hadviselésben való járatosságáról és próféta is volt, s Bárák tudta ezt.

Életünk egyes pillanataiban mind Bárákra hasonlítunk. Amikor túl nagynak tűnik az, ami ránk vár, gyakran az a reakciónk, hogy...

  • hátrálni kezdünk,
  • képességeinkhez mért megoldást keresünk,
  • kijelentjük, hogy nem vagyunk képesek rá
  • és még fel is hagyunk a tervvel.

… Az eredmény: nem engedjük, hogy Isten nekünk adja mindazt, amit tartogatott számunkra.

Testvérem, merd hinni, hogy Isten ellát minden szükségessel és nem hagy magadra az úton. Békéje és ereje kísér majd téged. Nagy dolgokat akar megvalósítani benned és általad; te magad annyit kell tegyél, hogy bízol benne.

Köszönöm, hogy vagy!
Eric Célérier

Ez a terv egy mindennapi bátorító email kivonata „Egy Csoda Minden Nap  elnevezéssel. Meghívlak, hogy ide kattintva iratkozz fel, így megkapod a mindennapi üzeneteket is.