Merj! : A cselekvő hit első lépése

Day 3 of 5 • This day’s reading

Devotional

Merj pontos és világos lenni!

Üdvözöllek,

Mikor kérted legutóbb Istent olyan szükségletért, amely túl banálisnak tűnt, vagy legalábbis olyannyira nyilvánvalónak, hogy nem is gondoltál arra, hogy kérésed Isten előtt szavakba öntsd?

Amikor csodáról beszélünk, gyakran látványos rendkívüliségekre gondolunk, de Isten kiigazítja látásmódunkat:

„Ne nyugtalankodjatok semmiért, hanem mindenben tárjátok Isten elé szükségleteiteket az imában és a könyörgésben, hálát adván neki.” (Lásd Filippi 4,6)

Mindenben nevezd néven kérésed Isten előtt, ne félj pontos és világos lenni!

Lám, a vak Bartimeus koldus nyilvánvaló, mégis pontos és világos kérésének szép példája:

„A koldus ledobta köpönyegét, felugrott és Jézushoz ment. Jézus így szólt hozzá: „Mit akarsz, hogy tegyek neked?” „Mesterem, válaszolta a vak, add, hogy lássak!” Jézus ezt mondta neki: „Menj, hited megmentett!” Nyomban visszanyerte látását és követte Jézust az úton.” (Lásd Márk 10,50-52)

Jézus jól ismerte Bartimeus problémáját, mégis megkérdezte tőle, mit kíván. Betegsége miatt több éve koldus, Bartimeus például több vagyont kérhetett volna Istentől.

Íme, azonban:

  • mert szavakba merte önteni problémáját...
  • célba ért...
  • Jézus hite szerint válaszolt!

Ma azért imádkozom érted, Testvérem, hogy fel tudd tenni magadnak a kérdést: „Mire is vágyom igazából?”, valamint hogy merd Isten segítségét kérni annak megvalósításához.

Köszönöm, hogy vagy!
Eric Célérier