រឿង​រ៉ាវ​អំពីបុណ្យ​ណូអែល

រឿង​រ៉ាវ​អំពីបុណ្យ​ណូអែល

5 ថ្ងៃ

រឿង​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​កំណើត​របស់​ព្រះគ្រិស្តជា​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​ប្រារព្ធពិធី​បុណ្យណូអែល។ គំរោង​ការ​ណ៍អាន​នេះ កត់​ត្រា​អំពី​ការ​ចាប់កំណើត​​​របស់​ព្រះ​សង្គ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​​គ្រោង​ទុក​ជាមុន​អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​សតវត្សរ៍។ រឿង​ខ្លី​ៗ​ទាំង​នេះនឹង​ធ្វើអោយ​យើង​បាន​ដឹង​អំពី​ការ​មកដល់​របស់​អេម៉ាញូអែល ដែល​ជា​ព្រះ​ដែល​គង់នៅ​ជាមួយ​យើង។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​