Ébredj Rá Isten Életedre Vonatkozó Akaratára!

Áhítat

Hogyan tudok Isten akaratában maradni?


Állj meg a lencseföldeden!


A 2 Sámuel 23-ban Dávid hős vitézeiről olvasunk – egy rendkívüli szakértelemmel bíró harcosokból álló kis milíciáról. Nem volt nagy hadsereg, de annál keményebb – mint egy magasan képzett különleges harci egység. Hallatlanul ügyesen bántak a fegyvereikkel. A Biblia szerint hajszálpontosan célba találtak a parittyával – még bal kézzel is! (Lásd: 1Krónikák 12:2) Folytatásként a fejezet részletesebben is leírja a hőstetteket, amelyeket a csoporton belül egy maréknyi ember vitt véghez, akik a legjobbak legjobbjai között is a legjobbak voltak!


 


Ezek a férfiak valóságos, az életből vett szuperhősök voltak, akik mellett Rambo cserkészlánynak tűnt volna. Egyiküket Adinónak hívták, aki „fölemelte a dárdáját nyolcszáz ellen, és egy alkalommal megölte őket” (2Sámuel 23:8). „Abisai . . . háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölte azokat” (18. vers). Jójada fia, Benája „ölte meg a moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölte a veremben, télen. Ugyanő ölt meg egy Egyiptomból való tekintélyes embert” (20,21. versek). Azonban Dávid hatalmas vitézei közül nekem Samma a kedvencem.


 


„Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűltek a filiszteusok egy seregbe ott, ahol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a filiszteusok elől. Akkor ő megállt annak a darab földnek közepén, és megoltalmazta azt, és megverte a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerzett.” (2 Sámuel 23:11–12)


 


Egyes tudósok úgy hiszik, a 2 Sámuelben említett Samma azonos lehetett a Bírák 3:31-ben Sámgárnak nevezett személlyel, aki hatszáz filiszteust ölt meg egy ökörösztökével! Bárhogy legyen, egyvalami biztos: Samma a tökéletes esélytelenség ellenére lehengerlő győzelmet aratott, s az ő bátorsága és hősiessége révén Isten hatalmas diadalra segítette Izraelt. Nézzük meg a történetét!


 


Egy átlagos nap volt Izraelben. Az emberek mindennapos teendőikkel foglalatoskodtak, ahogy lenni szokott. A város határában egy távoli mezőn egy csapat munkás éppen a sovány lencsetermést takarította be. Hirtelen árnyék vetődött arra a lencseföldre a hegyekről, amint száz és száz filiszteus katona jelent meg ott teljes felszerelésben. Az emberek szívét elöntötte a félelem. Ezek a gazdák egyszerű földművesek voltak, mindössze ásókkal, kapákkal és egyéb mezőgazdasági eszközökkel „felfegyverkezve”. Tudták, semmi esélyük egy professzionális hadsereggel szemben. Ha ott maradnak a mezőn, az szinte a biztos halált jelentette volna. Végignéztek azon a jelentéktelen földdarabon fekvő lencseparcellán, és megértették, hogy nem érdemes kockáztatni az életüket és az épségüket a föld megvédésével. Ledobták a munkaeszközeiket, és futottak az életükért.


 


A történet ezzel véget is érhetett volna, de a filiszteusok szerencsétlenségére aznap egy olyan férfi is ott volt a mezőn, aki nem csupán egy parasztember, vagy farmer volt, hanem harcos is – Dávid „hatalmas vitézeinek” egyike. Talán Samma volt a valaha élt egyik legnagyobb harcos, és most itt állt az egyik legdicsőségesebb csatája előtt. Három bölcs üzenetet szeretnék adni neked Samma történetéből – úgy hiszem, segíteni fognak abban, hogy megmaradj Isten akaratában. Az ő története három értékes tulajdonságot tár fel, amelyekkel kapcsolatban – úgy gondolom – nem lehet megalkudni, ha tovább akarsz jutni abban, hogy beteljesítsd Isten akaratát az életeddel kapcsolatban: tisztesség, az egy célra összpontosítás és a kitartás.
A Szent Szellem felszerelt bennünket, hogy gyümölcsöző és hatékony életet éljünk, elvégezve minden tennivalót, amivel Isten megbíz minket. Az ördög nem versenyezhet a Szent Szellemmel, aki bennünk él – nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Az ellenségnek van egy titkos fegyvere – a figyelemelterelés. Ha az ördög nem állíthat meg bennünket, akkor megkísérli, hogy egyik zavaró tényezővel a másik után kisiklasson minket. Az ördög tud valamit, amit mi gyakran elfelejtünk – hogy mi versenyt futunk az idővel. Minden perccel, amit a figyelemelvonás következtében nem azzal a tevékenységgel töltünk, amire Isten elhívott, közelebb kerülünk a küzdelem végéhez. Az ördög akár „jó dolgokat is felhasznál a figyelmünk elterelésére – ha azzal távol tarthat minket a legjobb dolgoktól, amelyeket Isten a számunkra tervezett.
A Jakab 4:14- így írja le az életünket: „pára az, amely rövid ideig látszik, aztán pedig eltűnik”. Nincs annyi órája a napnak, hogy minden teendő beleférjen. És az életed éveinek a száma kevés ahhoz, hogy mindenre odaszánd. Nincs annyi vér az ereidben, hogy a véredet add mindenért. Ezért olyan lényeges, hogy a csatáidat bölcsen válaszd meg, és mellékvágányra kerülve ne áldozd fel a legjobbat a „jó” oltárán. 


 


Az 1Korinthus 9:24-ben Pál bátorít bennünket, hogy életünk futópályáját úgy fussuk meg, hogy nyerjünk. Aki azért fut, hogy megnyerje a versenyt, az a célvonalra szegezi a szemeit, és minden erejével erre törekszik. Az a személy, aki azért fut, hogy nyerjen, meghozta a döntést, hogy félretegyen minden mást a díj kedvéért.


 


Reinhard Bonnke egyszer elmondott nekem egy történetet. Egy hírlap gonosz hazugságokat terjesztett róla, és a barátai a jóhírét féltve arra buzdították, hogy reagáljon rá. Azonban amikor imádkozott, az Úr szólt hozzá. Ezt mondta: „Te az én aratómunkásom vagy. Ne állítsd le az aratókombájnt, csakhogy megfogj egy egeret!”


 


Pál figyelmeztet, hogy „a balgatag vitatkozásokat… és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók!” (Titusz 3:9). Figyeld meg, ezeket a polémiákat, okoskodásokat és nézeteltéréseket Pál nem bűnös dolgoknak nevezte, hanem haszontalan és hiábavaló dolgoknak. Még ha valami nem szükségszerűen bűn, akkor is elvonhat attól, ami fontos. Pál ezért óvott bennünket, nehogy levegyük a szemünket arról, ami hasznos és előnyös, hanem továbbra is erre összpontosítsunk.


 


Sokat beszéltünk Isten akaratáról az életedre vonatkozóan, de tartsd szem előtt: az ördögnek is van terve számodra – az ő terve pedig az, hogy tehetetlenné és gyümölcstelenné tegyen téged. Ő nagyon szeretné, hogy leparkold az aratókombájnodat, és egereket hajkurássz. Ha nem tudja utadat állni, akkor megpróbál kisiklatni. Megpróbál majd elvonni téged a feladatodtól. Ne végy róla tudomást! Tartsd a szemed a jutalmon, a díjon, harcolj tovább a meződ közepén, és fusd végig a versenypályád úgy, hogy győzz! 


 


A harc az Úré! A mi részünk nem az, hogy kérdéseket tegyünk fel, hanem hogy engedelmeskedjünk, és szilárdan álljunk, míg Isten megadja a győzelmet. Álljunk meg a magunk területén! Hogy ne a televízió előtt ülve találjanak ránk, hanem fegyverzetben – azon a mezőn, ahol Isten kijelölte a helyünket. Soha ne add fel! Soha ne hátrálj meg! Soha ne tedd le a fegyvert az ellenség előtt! Vesd meg a lábad, harcolj, és mindvégig tarts ki! Akkor Isten győzelmet ad neked. Ez nem csupán rólad szól, hanem a gyermekeidről, az unokáidról és Isten örök királyságának jövőjéről is.