Ébredj Rá Isten Életedre Vonatkozó Akaratára!

Áhítat

Isten általános és konkrét akarata


Egy férfi megkeresett mostanában, és tanácsot kért tőlem egy igen nehéz ügyben. Férj és apa volt az illető, de úgy döntött, elhagyja a feleségét egy másik nő kedvéért. Úgy érezte, ez a másik nő a „lelki társa”, és hitt abban, hogy Isten szólt hozzá – azt mondta, váljon el a nejétől és a másik nőt vegye el. Amikor tanácsot kért tőlem ez ügyben, azonnal tudtam, mi Isten akarata a helyzettel kapcsolatban. Határozottan értésére adtam: abszolúte nem Isten akarata, hogy otthagyja a feleségét egy másik nőért, és semmi ilyesmit nem mondott neki Isten.

           Mármost megkérdezhetnéd: Honnan tudtad? A Mennyből hallható hangot hallottál? Profetikus igét kaptál?” Nos, nem – még csak imádkoznom sem kellett a dolog felől. Tudtam, Isten nem akarja, hogy ez az ember elhagyja a feleségét, és házasságtörést kövessen el (Máté 5:28). Egyszerűen onnan tudtam, hogy Isten ezt már kijelentette nekünk az Igéjében.

           Amint útnak indulunk, hogy felfedezzük, mi Isten akarata az életünkkel, talán úgy tűnik majd, Isten annyi különféle feladatra hívhat el, hogy számuk sincs – és ez nyomasztó érzés lehet. A jó hír az, hogy Ő már bőségesen kijelentette az Igében, hogy mi az általános, mindenkire vonatkozó akarata – én ezt hívom „Isten mértékadó akaratának”. Azonban az Ő standard akaratán túlmenően Őneki valami testreszabott szándéka is van mindannyiunk életével. Ezt „Isten specifikus akaratának” nevezem.  

           Azonban fontos megérteni: Istennek az életeddel kapcsolatos különleges akarata soha nem megy szembe az általános akaratával, amit az Igében már kijelentett. Ha ezt megértjük, az segíteni fog; gyorsan eligazít majd a lehetőségek tengerében, és rögvest kirekeszti a zavart. Ha például olyan hangot hallasz, amely egy „keresztény” sztriptízbár, vagy „keresztény” drogkartell megnyitására ösztönöz, biztos lehetsz benne, hogy a hang, amelyet hallottál, nem Istentől való.

           Rendben, ezek szélsőséges példák voltak, ám mégsem olyan távoli ez a probléma, mint esetleg gondolnád. Nem szűnöm meg csodálkozni azokon a dolgokon, melyeket olyan emberek követtek el a történelem során, akik úgy vélték, Isten akaratát teszik, miközben valójában homlokegyenest szembe mentek Isten kinyilatkoztatott Igéjével. A keresztes hadjáratokat magukat Isten akaratát követő keresztényeknek valló személyek hajtották végre a középkorban, és az akkor elkövetett rémtettek nem is állhattak volna nagyobb ellentétben Jézus tanításaival. A Klu Klux Klán ugyancsak a Bibliát használja megvetésre méltó tevékenységének igazolására. Csakhogy Jézus szerint ezek a gyűlölködő képmutatók a szívükben gyilkosok. Bizony sokan vannak, akik visszataszító dolgokat követtek el Isten nevében. Azonban szükségtelen, hogy az emberben ilyen zavar keletkezzen, mert Isten a mindenkire vonatkozó általános akaratát világosan kinyilatkoztatta az Igéjében, ha szíveskednénk azt iránytűnkké és vezérfonalunkká tenni.

           Isten életedre vonatkozó akarata olyan valami, ami személyesen csak neked szól, s amit magadnak kell fölfedezned, de a nyomozódásunknak – hogy felfedjük az Ő akaratát az életünkkel kapcsolatban – Isten Igéjével kell kezdődnie! Az alternatívák és lehetőségek óceánján a Szentírás elveit követve tudunk hajótörés nélkül navigálni.  
Bármit teszel az életben, annak összhangban kell lennie Isten Igéjével, és Ő sohasem fog olyan dolog megtételére invitálni, ami azzal ellentétes. Ha megtanuljuk az életünket az Isten Igéjéhez igazítani, csodálkozva fogjuk megtapasztalni, hogy a dolgok a helyükre kerülnek! Tegyük még ma Isten Igéjét az életünk iránytűjévé és vezérfonalává!