Felhasználási feltételek

Utoljára módosítva: 2020. április 2.

Amint azt az alábbiakban kifejezetten hangsúlyozzuk, az Ön és a YouVersion közötti kapcsolatot az Adatvédelmi irányelvek és a Használati feltételek angol nyelvű változata szabályozza. Ennek ellenére – bár az angol nyelvű változat az irányadó – bármikor igénybe vehet automatikus fordítóeszközt (mint amilyen például a Google Fordító) a dokumentumok saját nyelven történő megtekintéséhez. Az egyéb nyelvű fordításokat és azok átdolgozásait mindenkor közzétesszük ezen az oldalon.


A feltételek elfogadása

A YouVersion webhelyek, szolgáltatások és mobil alkalmazások (együttesen: „YouVersion”) használatával, akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként veszed igénybe azokat, elfogadod a YouVersion hivatalos használati feltételeit. Kérünk, hogy a YouVersion termékek használata előtt figyelmesen olvasd el a Felhasználói feltételeket, valamint az Adatvédelmi irányelveket. Amennyiben nem tudsz egyetérteni a feltételekben illetve irányelvekben leírtakkal, kérünk, ne vedd igénybe a YouVersion termékeinek használatát!

Változások a feltételekben

A YouVersiont a Life.Church Operations, LLC („Life.Church” vagy „mi”) kínálja. Saját belátásunk szerint időről időre felülvizsgálhatjuk és frissíthetjük ezeket a Feltételeket. Bármilyen változtatás akkor lép érvénybe, amikor közzétesszük őket. A YouVersion folyamatos használata a módosított Feltételek közzétételét követően azt jelenti, hogy elfogadod és egyetértesz a változtatásokat.

Amennyiben a YouVersion az Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változatának fordítását biztosítja számodra, akkor elfogadod, hogy a fordítás csak az áttekinthetőséget szolgálja, és az Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változatai szabályozzák a YouVersionnel való kapcsolatodat. Ha bármilyen ellentmondás van az Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változatában és a fordításban, akkor az angol nyelvű verzió elsőbbséget élvez.

Változások a YouVersion rendszerében

Reméljük, hogy a YouVersiont és minden funkcióját mindig fel tudjuk kínálni, de fenntartjuk a jogot a YouVersionnek vagy bármely részének, funkciójának módosítására vagy megszüntetésére bejelentés nélkül. Nem vállalunk felelősséget, ha bármilyen okból a YouVersion egésze vagy bármely része valamikor elérhetetlenné válik.

Információ Rólad és a YouVersionhöz való hozzáférésedről

A YouVersionön vagy azon keresztül gyűjtött összes információra a adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. A YouVersion használatával beleegyezel az általunk az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően megtett minden tevékenységbe.

Engedélyezett és nem engedélyezett felhasználás

A YouVersion-t a jelen Feltételekkel összhangban használhatod személyes és nem kereskedelmi célra, vagy nonprofit vallási szervezeted belső használatára. A Life.Church fenntart minden jogot, amit nem kifejezetten neked biztosít. Elfogadod, hogy a következő dolgok nem engedélyezettek, és nem fogod használni a YouVersiont az alábbiak szerint:

 • bármilyen módon, amely sért valamely szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi jogszabályt vagy rendeletet;
 • a kiskorúak bármilyen módon történő kizsákmányolására, károsítására vagy kihasználására való törekvés, ha nem megfelelő tartalmat teszel közzé, személyesen azonosítható információkat kérsz, vagy más módon;
 • hogy megszemélyesíts vagy megpróbálj megszemélyesíteni bármely társaságot vagy személyt, beleértve a Life.Church-t vagy más YouVersion felhasználót;
 • bármely más olyan magatartás, amely az általunk meghatározott módon károsíthatja a Life.Church-t vagy a YouVersion felhasználóit, vagy felelősségvállalásra kötelezhetné őket;
 • bármilyen módon, amely lebéníthatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy ronthatja a YouVersiont, vagy megzavarhatja a YouVersion bármely más személy általi használatát;
 • bármilyen robot, indexelőprogram, vagy más automatikus eszköz, folyamat, módszer használata a YouVersion valamilyen céllal történő elérése érdekében, beleértve a célokba az anyagok nyomon követését vagy lemásolását a YouVersionön;
 • vírusok, trójai falovak, férgek, logikai bombák, vagy más rosszindulatú, technikailag káros anyagok alkalmazása;
 • a YouVersion bármely szerveréhez, számítógépéhez, adatbázisához való jogosulatlan hozzáférés szerzésének megkísérlése, azok megzavarása, károsítása vagy megbontása;
 • a YouVersion megtámadása túlterheléses szervertámadás vagy megosztott túlterheléses szervertámadás révén; és
 • kísérlet tétele a YouVersion megfelelő működésének máshogyan történő akadályozására.

Azt is elfogadod, hogy nem küldesz, tudatosan nem fogadsz, töltesz fel, töltesz le, használsz vagy újra használsz olyan anyagot, amely:

 • tartalmaz olyan anyagot, ami rágalmaz, trágár, illetlen, sértő, támadó, zaklat, erőszakos, gyűlöletkeltő, gyűlölködő, vagy más módon kifogásolható;
 • nyíltan szexuális jellegű, pornográf, erőszakos, bármilyen alapon (beleértve nemi, rasszista, vallási, nemzeti hovatartozáson, fogyatékon, szexuális irányultságon, életkoron alapuló) megkülönböztetést támogató;
 • sérti más személy szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonát, vagy más jogait;
 • sérti mások törvényes jogait (beleértve a nyilvánossághoz és a magánélethez való jogot), vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a törvények vagy rendeletek értelmében polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után;
 • illegális tevékenységre buzdít, vagy törvényellenes cselekményt támogat, helyesel;
 • kereskedelmi tevékenységet vagy értékesítést foglal magában, például versenyeket, nyereményjátékokat és egyéb értékesítési promóciókat, bartert vagy reklámozást; és/vagy
 • azt a benyomást kelti, hogy az anyag a Life.Church-ból vagy bármely más személytől vagy szervezettől származik, ha valójában ez nem igaz.

Felhasználói hozzájárulások

A YouVersion olyan interaktív szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy tartalmakat vagy anyagokat (együttesen: „Felhasználói hozzájárulások”) közzétegyenek, benyújthassanak, közzétegyenek, megjelenítsenek vagy továbbítsanak más felhasználóknak vagy más személyeknek a YouVersionön vagy azon keresztül. Mindazonáltal nem vállaljuk a felhasználói hozzájárulások vagy bármely más anyag áttekintését a YouVersion webhelyen vagy azon keresztül történő közzététele előtt, és nem tudjuk biztosítani a kifogásolható anyagok azonnali eltávolítását azok közzététele után. Tehát nem vállalunk felelősséget a felhasználók vagy harmadik felek adatküldésével, kommunikációjával vagy általuk küldött tartalommal kapcsolatos tevékenységéért vagy tétlenségéért.

Minden felhasználói hozzájárulásnak meg kell felelnie a jelen Általános Szerződési Feltételeknek. A felhasználói hozzájárulással a YouVersionön vagy azon keresztül megadod a jogot nekünk és a mi szolgáltatóinknak, valamint mindegyiküknek és a mi licenc jogosultjainak, jogutódjainknak és megbízottainknak arra, hogy használják, reprodukálják, módosítsák, megjelenítsék, terjesszék és egyéb módon közzétegyék harmadik fél felé ezeket az információkat, annak érdekében, hogy felkínálhassák vagy más módon hasznosíthassák a YouVersion funkcionalitásait. Te garantálod, hogy rendelkezel azokkal a jogokkal vagy gyakorolod azokat a jogokat, amit a felhasználói hozzájárulásban megadtál és jogod van használni ezt a liszenszet és hogy a felhasználói hozzájárulás megfelel az Általános Szerződési Feltételeknek. Nem vagyunk felelősek, vagy kötelezettek bármely harmadik féllel szemben, az általad vagy bármely más YouVersion felhasználó által megosztott felhasználói hozzájárulás tartalmáért vagy annak pontosságáért.

Fiók biztonság

A YouVersion lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fiókot („Tagok”) hozzanak létre, amely megköveteli bizonyos információk megadását a Life.Church számára. Ha biztonsági eljárásaink részeként felhasználónevet, jelszót vagy hasonló információt választasz, vagy ilyen információt kapsz, akkor beleegyezel, hogy ezek az információk bizalmasak, továbbá, hogy felhasználóneveddel, jelszavaddal történő bármilyen jogtalan belépést vagy használatot, vagy bármely más biztonsági sértést azonnal jelentesz nekünk. Jogunk van bármikor letiltani bármely felhasználónevet, jelszót vagy egyéb azonosítót, függetlenül attól, hogy te választottad vagy mi biztosítottuk, ha véleményünk szerint megsértetted a jelen Feltételek bármely rendelkezését.

Felügyelet és végrehajtás; A jogszabályok betartása; Szerződésbontás

Egyetértesz azzal, hogy jogunkban áll:

 • bármilyen intézkedésre bármely felhasználóval, tagsági fiókkal vagy felhasználói hozzájárulással kapcsolatban, amelyet szükségesnek vagy megfelelőnek tartunk saját belátásunk szerint, ha úgy véljük, hogy az megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, harmadik fél jogait, fenyegeti mások személyes biztonságát, vagy fenyegetést, felelősségvállalást jelent, illetve sérti a YouVersion vagy a Life.Church üzleti érdekeit;
 • a megfelelő intézkedés megtételére, beleértve korlátozás nélkül a YouVersion bármilyen illegális vagy jogosulatlan felhasználása miatti bejelentést és információid közzétételét a bűnüldöző szervek felé; és/vagy
 • a YouVersion egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférésed megszüntetése vagy felfüggesztése bármilyen indokkal, vagy indokolatlanul, beleértve korlátozás nélkül az Általános Szerződési Feltételek bármilyen megsértését.

A fentiek korlátozása nélkül jogunk van arra, hogy teljes körűen együttműködjünk bármely bűnüldöző hatósággal vagy bírósággal, amely arra kér vagy elrendeli, hogy közöljük bárki személyazonosságát vagy olyan információkat, anyagokat, amit közzétett a YouVersionön keresztül. Eltekintesz bármilyen, a jogi eljárás alatt vagy eredményeképp, a Life.Church, a licenc engedéllyel rendelkezők és szolgáltatóik és minden alkalmazottjuk, tisztségviselőjük és igazgatójuk bármilyen cselekedete által keletkezett igényedtől, és a Life.Church vagy a bűnüldöző hatóság nyomozásának következményekénti cselekedetek által keletkezett igényedtől.

Adatainkra való támaszkodás általad

A YouVersionön vagy azon keresztül bemutatott információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Bár arra törekszünk, hogy a YouVersionről különböző nyelveken fellelhető információkat közöljünk, a YouVersion tartalom angoltól eltérő nyelvű fordításait más felek biztosítják számunkra, és nem szavatoljuk és nem garantáljuk ezeknek a fordításoknak a pontosságát. Nem vállalunk garanciát ezen információk pontosságáért, teljességéért vagy hasznosságáért. Az ilyen információkra való bármilyen támaszkodás szigorúan a saját felelősségére történik. Elhárítunk minden olyan felelősséget és felelősséget, amely abból ered, hogy te vagy a YouVersion bármely más látogatója, vagy bárki, aki értesülhet annak tartalmáról, az ilyen anyagokra támaszkodik.

Szellemi tulajdonjogok

A YouVersion, annak tartalma, funkciói és funkcionalitása (beleértve - de nem kizárólag - az összes információt, szoftvert, szöveget, megjelenítést, képet, video- és hangfájlt, valamint ezek megtervezését, kiválasztását és elrendezését) a Life.Church, annak licenctulajdonosai vagy más szolgáltatói tulajdonát képezi, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jog, védjegy, szabadalom, kereskedelmi titok és egyéb szellemi vagy tulajdonjogi törvények védelme alatt áll.

Logók és formatervezési minták

A YouVersion név és logó, a Life.Church név és logó, a App Icon logó, és minden egyes kapcsolódó név, logó, termék- és szolgáltatásnév, dizájn és szlogen a Life.Church védjegyeit és/vagy szerzői jogait képzik. A Life.Church előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos ezeket a védjegyeket és szerzői jogokat használni! Minden egyéb, a YouVersion platformokon megjelenő név, logó, termék- és szolgáltatásnév, dizájn és szlogen az adott tulajdonosok védjegyét képezi.

Szerzői jogok megsértése

Ha úgy gondolod, hogy a YouVersion webhelyen biztosított bármely felhasználói hozzájárulás vagy más tartalom sérti a szerzői vagy egyéb jogaidat, kérjük, lépj kapcsolatba kijelölt ügynökünkkel a következő címen: (a) e-mailben a Life.Church Operations, LLC Jogi osztályán, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefonon a 405-680-5433 számon; vagy (c) elektronikus levélben a legal@life.churchcímen. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Life.Church szabályzata alapján a visszaeső jogsértők felhasználói fiókjait megszüntetjük.

Harmadik fél hivatkozásai és szolgáltatásai

A YouVersion magában foglalhat tartalmat vagy hivatkozásokat harmadik felek által biztosított más webhelyekre vagy forrásokra. Nincs befolyásunk az ilyen webhelyek vagy források tartalmára, és nem vállalunk felelősséget értük, illetve a használatukból eredő veszteségekért vagy károkért. Ha úgy döntesz, hogy hozzáférsz a YouVersionhöz kapcsolódó harmadik fél webhelyeihez, azt teljes mértékben saját kockázatodra teszed, az ilyen webhelyekre vonatkozó használati feltételeknek megfelelően. Az ezekben az anyagokban megfogalmazott minden kijelentés és/vagy vélemény, ami nem a Life.Church-től származik, kizárólag az anyagokat szolgáltató személy vagy jogi személy véleményét és felelősségét tükrözi. Ezek az anyagok nem feltétlenül tükrözik a Life.Church véleményét. Semelyik harmadik féltől származó tartalomért vagy annak megbízhatóságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Földrajzi korlátozások

A Life.Church székhelye az Egyesült Államokban, Oklahoma államban található. Nem állítjuk, hogy a YouVersion vagy annak bármely tartalma elérhető vagy megfelelő az Egyesült Államokon kívül. Előfordulhat, hogy bizonyos személyek vagy bizonyos országokban a YouVersionhöz való hozzáférés törvényekbe ütközhet. Ha az Egyesült Államokon kívülről férsz hozzá a YouVersion szolgáltatáshoz, azt saját kezdeményezésedre teszed, és felelős vagy a helyi törvények betartásáért.

Jótállási nyilatkozat

A YOUVERSION WEBOLDALT ÉS MINDEN AZON TALÁLHATÓ ÉS ARRÓL ELÉRHETŐ TARTALMAT JELEN FORMÁJÁBAN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLJA, MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. SEM A LIFE.CHURCH, SEM A VELE ÖSSZEKÖTTETÉSBEN ÁLLÓ BÁRMELY SZEMÉLY NEM JELENTI KI ÉS NEM SZAVATOLJA A YOUVERSION TELJESSÉGÉT, BIZTONSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, MINŐSÉGÉT, PONTOSSÁGÁT ÉS ELÉRHETŐSÉGÉT. A FENT EMLÍTETTEK ÁLTALÁNOS JELLEGÉNEK SÉRELME NÉLKÜL, SEM A LIFE.CHURCH, SEM A VELE ÖSSZEKÖTTETÉSBEN ÁLLÓ BÁRMELY SZEMÉLY NEM JELENTI KI ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY A YOUVERSION, BÁRMILYEN AZON TALÁLHATÓ TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS, VAGY AZ ARRÓL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓ PONTOS, MEGBÍZHATÓ, HIBÁKTÓL VAGY MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES, TOVÁBBÁ HOGY AZ ÉSZLELT HIBÁKAT NEM ORVOSOLJÁK, HOGY A YOUVERSION VAGY AZ AZT TÁROLÓ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS ÁRTALMAS TARTALMAKTÓL MENTES ÉS HOGY A YOUVERSION VAGY HOGY A YOUVERSION VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSA VAGY AZ AZON TALÁLHATÓ TARTALOM MEGFELEL A FELHASZNÁLÓK SZÜKSÉGEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK.

A LIFE.CHURCH ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A TÖRVÉNYI, JOGTISZTASÁGI SZAVATOSSÁGOT, ÉS AZ ADOTT HASZNÁLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁJÁT.

A FENTIEK SEMMILYEN JOGI GARANCIÁT NEM ÉRINTENEK, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM KORLÁTOZHATÓK VAGY NEM ZÁRHATÓK KI.

A felelősség korlátozása

A LIFE.CHURCH, ANNAK LICENCTULAJDONOSAI, SZOLGÁLTATÓI, VAGY EZEK ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI, HIVATALNOKAI, TISZTSÉGVISELŐI VAGY IGAZGATÓI SEMMILYEN ESETBEN, SEMMILYEN JOGELMÉLET ALATT NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A YOUVERSION VAGY BÁRMELY HOZZÁTARTOZÓ WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL, ANNAK HIÁNYÁVAL, A YOUVERSION OLDALÁN VAGY MÁS HASONLÓ WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALOMMAL, SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY A YOUVERSIONÖN KERESZTÜL MEGSZERZETT INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATOS, VAGY EZEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ELŐRE LÁTHATÓ, ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY BÜNTETŰ JELLEGŰ KÁRT, MINT PÉLDÁUL - DE NEM KIZÁRÓLAG - SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, FÁJDALOM, SZENVEDÉS, ÉRZELMI FESZÜLTSÉG,BEVÉTEL, NYERESÉG, ÜZLET, TERVEZETT MEGTAKARÍTÁS, HASZNÁLATI JOG ELVESZTÉSE, GOODWILL-VESZTESÉG, ADATVESZTÉS, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRT SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), SZERZŐDÉSSZEGÉS, VAGY MÁS, AKÁR ELŐRELÁTHATÓ KÖRÜLMÉNY OKOZTA.

A FENTIEK SEMMILYEN JOGI FELELŐSSÉGET NEM ÉRINTENEK, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM KORLÁTOZHATÓK VAGY NEM ZÁRHATÓK KI.

Kárrendezés

Vállalod, hogy a Life.Church, annak leányvállalatai, licenctulajdonosai, szolgáltatói, valamint ezek tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, vállalkozói, ügynökei, licenctulajdonosai, szállítói, utódai és megbízottai védelméről és kármentességéről gondoskodsz és azokat kártalanítod bármely olyan kár, követelés, bírói döntés, jutalom, veszteség, kiadás vagy díj esetén (indokolt ügyvédi költségeket is beleértve), amely a jelen Feltételek megsértéséből vagy a YouVersion használatából ered, ideértve a Felhasználói Hozzájárulásokat, a YouVersionből származó bármely információ használatát, és a YouVersion által nyújtott bármilyen tartalom, szolgáltatás vagy termék használatát, amelyre a jelen Feltételek nem adtak egyértelmű felhatalmazást.

Irányadó jog és joghatóság

A YouVersionnel és a jelen feltételekkel kapcsolatos minden ügyet, vitát vagy panaszt (ideértve a szerződésen kívüli vitákat és panaszokat is) az Oklahoma állambeli belső jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni; egyéb törvényi rendelkezések vagy jogszabályok nem alkalmazhatók rá. Bármilyen Youversionnel vagy a jelen feltételekkel kapcsolatos per vagy kereset kizárólag az Egyesült Államok szövetségi bíróságain vagy az Oklahoma állam bíróságain indítható Oklahoma City városában, Oklahoma megyében. Jelen feltételek elfogadásával és a YouVersion használatával lemondasz bármilyen és minden kifogásról, hogy a joghatóság gyakorlására a fent meghatározott bíróságokon és a fent meghatározott helyszínen kerüljön sor.

Elállás és mentesség

A Life.Church csak írásban mondhat le a jelen feltételek szerinti jogairól. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság hatáskörrel rendelkező bírósága vagy más bírósága érvénytelennek, jogellenesnek vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek tartja, az ilyen rendelkezést a lehető legkisebb mértékben kell megszüntetni vagy korlátozni, hogy a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényben maradjanak.

Teljes megállapodás

Ezek a Feltételek és Adatvédelmi szabályzatunk alkotják az egyetlen és teljes megállapodást közted és a Life.Church Operations, LLC között a YouVersion tekintetében, és felülírnak minden korábbi és egyidejű megállapodást, egyezséget, nyilatkozatot és garanciát, írásban és szóban egyaránt, a YouVersion vonatkozásában.

Észrevételek és aggályok

A YouVersiont a Life.Church Operations, LLC, egy oklahomai korlátolt felelősségű társaság üzemelteti. Minden visszajelzést, megjegyzést, technikai támogatás iránti kérelmet és egyéb, a YouVersionnel kapcsolatos kommunikációt a következő címre kell küldeni: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 vagy help@youversion.com.

A YouVersion cookie-kat használ a felhasználói élmény személyre szabása érdekében. Weboldalunk használatával elfogadod a cookie-k használatát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint

;