Felhasználási feltételek

Utoljára módosítva: 2018. május 25

Amennyiben a YouVersion az Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változatának fordítását biztosítja számodra, akkor elfogadod, hogy a fordítás csak az áttekinthetőséget szolgálja, és az Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változatai szabályozzák a YouVersionnel való kapcsolatodat. Ha bármilyen ellentmondás van az Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változatában és a fordításban, akkor az angol nyelvű verzió elsőbbséget élvez.


Feltételek elfogadása

Ha a bible.com vagy a youversion.com weboldalakat és/vagy a YouVersion mobilalkalmazást, a Bible App for Kids és a Bible Lens alkalmazásokat (együttesen "YouVersiont") használod akár vendégként vagy regisztrált felhasználóként, akkor elfogadod és egyetértesz ezekkel a feltételekkel. Kérjük, figyelmesen olvasd el ezeket a feltételeket, valamint az Adatvédelmi irányelveket, mielőtt elkezded használni a YouVersiont! Ha nem értesz egyet a jelen feltételekkel vagy az Adatvédelmi irányelvekkel, akkor nem szabad megnyitnod vagy használnod a YouVersiont!

Feltételek módosítása

A YouVersiont a Life Covenant Church, Inc. (továbbiakban: "Life.Church", "mi") szolgáltatja. A jelen Feltételeket időről időre módosíthatjuk és frissíthetjük saját megítélésünk szerint. Bármely változás a közzététel időpontjától hatályos. A YouVersion folyamatos használata a megváltozott Feltételek közzétételét követően azt jelenti, hogy a módosításokat elfogadod és egyet értesz velük.

A YouVersion változásai

Reméljük, hogy a YouVersiont és minden funkcióját mindig fel tudjuk kínálni, de fenntartjuk a jogot a YouVersionnek vagy bármely részének, funkciójának módosítására vagy megszüntetésére bejelentés nélkül. Nem vállalunk felelősséget, ha bármilyen okból a YouVersion egésze vagy bármely része valamikor elérhetetlenné válik.

Információ Rólad és a YouVersionhöz való hozzáférésedről

Minden, YouVersion által összegyűjtött információ az Adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozik. A YouVersion használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy az információkat az Adatvédelmi szabályzat alapján felhasználhassuk.

Engedélyezett és nem engedélyezett felhasználás

Az Általános Szerződés Feltételek lehetővé teszik, hogy a YouVersiont ezen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, személyes vagy nem kereskedelmi célú tevékenységhez, vagy non profit szervezeten belül használd. A Life.Church minden más jogot fenntart, amelyet nem kifejezetten számodra nyújtunk. Egyetértesz azzal, hogy nem megengedett, és nem fogod a YouVersiont az alábbiak szerint használni:

 • bármilyen módon, amely sért valamely szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi jogszabályt vagy rendeletet;
 • a kiskorúak bármilyen módon történő kizsákmányolására, károsítására vagy kihasználására való törekvésre, ha nem megfelelő tartalmat tesz közzé, személyesen azonosítható információkat kér, vagy más módon;
 • hogy megszemélyesíts vagy megpróbálj megszemélyesíteni bármely társaságot vagy személyt, beleértve a Life.Church-t vagy más YouVersion felhasználót;
 • bármely más olyan magatartás, amely az általunk meghatározott módon károsíthatja a Life.Church-t vagy a YouVersion felhasználóit, vagy felelősségvállalásra kötelezhetné őket;
 • bármilyen módon tehetetlenné teszi, túlterheli, károsítja, vagy zavarja a YouVersiont, vagy más YouVersion felhasználót zavar;
 • bármilyen robotot, indexelőprogramot, vagy más automatikus eszközt, folyamatot, módszert használ arra, hogy a YouVersiont valamilyen céllal elérje, beleértve a célokba az anyagok nyomon követését vagy lemásolását a YouVersionön;
 • alkalmazni vírusokat, trójai falovakat, férgeket, logikai bombákat, vagy más rosszindulatú, technikailag káros anyagot;
 • a YouVersion bármely szerveréhez, számítógépéhez, adatbázisához megkísérleni jogosulatlan hozzáférést szerezni, hozzányúlni, ezeket károsítani vagy megbontani;
 • megtámadni a YouVersiont túlterheléses szervertámadás vagy megosztott túlterheléses szervertámadás révén; és
 • máshogyan próbálni akadályozni a YouVersion megfelelő működését.

Továbbá beleegyezel abba hogy nem fogsz olyan anyagot küldeni, feltölteni, letölteni, felhasználni, újból használni, tudatosan fogadni, amely a Life.Church által következőképpen meghatározott kategóriák valamelyikébe tartozik:

 • tartalmaz olyan anyagot, ami rágalmaz, trágár, illetlen, sértő, támadó, zaklat, erőszakos, gyűlöletkeltő, gyűlölködő, vagy más módon kifogásolható;
 • nyíltan szexuális jellegű, pornográf, erőszakos, bármilyen alapon (beleértve nemi, rasszista, vallási, nemzeti hovatartozáson, fogyatékon, szexuális irányultságon, életkoron alapuló) megkülönböztetést támogató;
 • sérti más személy szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonát, vagy más jogait;
 • sérti a mások törvényes jogait (beleértve a nyilvánosság és a magánélet védelmére vonatkozó jogokat), vagy bármilyen olyan anyagot tartalmaz, amely a hatályos törvények vagy rendeletek szerint bármilyen polgári vagy büntetőjogi felelősséget eredményezhet; vagy
 • illegális tevékenységre buzdít, vagy törvényellenes cselekményt támogat, helyesel;
 • kereskedelmi tevékenységet vagy áruba bocsátást tartalmaz, például versenyt, nyereményjátékot vagy más eladási reklámot; illetve 
 • azt a benyomást kelti, hogy az anyag a Life.Church-ból vagy bármely más személytől vagy szervezettől származik, ha valójában ez nem igaz.

Felhasználói hozzájárulások

A YouVersion olyan interaktív funkciókat tartalmaz, amelyek segítségével felhasználók más felhasználóknak vagy személyeknek üzeneteket küldhetnek, velük különböző tartalmakat oszthatnak meg (ezekre a későbbiekben "Felhasználói Hozzájárulásként" hivatkozunk).

Azonban nem vállaljuk, hogy felülvizsgáljuk a felhasználói hozzájárulásokat vagy egyéb anyagokat, mielőtt közzétételre kerülnének a YouVersionön vagy azon keresztül, és a közzététel után nem tudjuk biztosítani a kifogásolható anyag azonnali eltávolítását. Tehát semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen cselekményért vagy mulasztásért a felhasználók vagy harmadik felek általi adat átvitel, kommunikáció vagy tartalom tekintetében.

Minden felhasználói hozzájárulásnak meg kell felelnie a jelen Általános Szerződési Feltételeknek. A felhasználói hozzájárulással a YouVersionön vagy azon keresztül megadod a jogot nekünk és a mi szolgáltatóinknak, valamint mindegyiküknek és a mi licenc jogosultjainak, jogutódjainknak és megbízottainknak arra, hogy használják, reprodukálják, módosítsák, megjelenítsék, terjesszék és egyéb módon közzétegyék harmadik fél felé ezeket az információkat, annak érdekében, hogy felkínálhassák vagy más módon hasznosíthassák a YouVersion funkcionalitásait. Te garantálod, hogy rendelkezel azokkal a jogokkal vagy gyakorolod azokat a jogokat, amit a felhasználói hozzájárulásban megadtál és jogod van használni ezt a license-t és hogy a felhasználói hozzájárulás megfelel az Általános Szerződési Feltételeknek. Nem vagyunk felelősek, vagy kötelezettek bármely harmadik féllel szemben, az általad vagy bármely más YouVersion felhasználó által megosztott felhasználói hozzájárulás tartalmáért vagy annak pontosságáért.

Fiók biztonság

A YouVersion lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy létrehozzanak egy fiókot ("Tagok"), amely bizonyos információk megadását igényli a YouVersion részére. Egyet értesz azzal, hogy a Taggá váláshoz és YouVersion regisztrációhoz szükséges minden általad megosztott, beleértve, de nem kizárólagosan, a YouVersion bármely interaktív funkcióján keresztül szolgáltatott információk a Adatvédelmi irányelveink, alapján van szabályozva, és beleegyezel, hogy minden tevékenység, amit az információval végzünk összhangban van az Adatvédelmi Irányelveinkkel.

Ha a biztonsági folyamataink részeként te magad választod, vagy mi biztosítunk neked felhasználó nevet, jelszót, vagy hasonló információt, elfogadod, hogy ezek az információk bizalmasak és beleegyezel hogy a felhasználóneveddel, jelszavaddal történő bármilyen jogtalan belépést vagy használatot, vagy bármely más biztonsági sértést azonnal jelentesz nekünk. Jogunk van bármikor letiltani bármely felhasználónevet, jelszót vagy más azonosítót, függetlenül attól, hogy te választottad vagy általunk biztosított, bármikor, ha véleményünk szerint megsértette a jelen Feltételek bármely rendelkezését.

Ellenőrzés és végrehajtás; Jogi követelményeknek való megfelelés; Megszüntetés

Egyetértesz azzal, hogy jogunkban áll:

 • bármilyen intézkedésre bármely felhasználóval, tagsági fiókkal vagy felhasználói hozzájárulással kapcsolatban, amelyet szükségesnek vagy megfelelőnek tartunk saját belátásunk szerint, ha úgy véljük, hogy az megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, harmadik fél jogait, fenyegeti mások személyes biztonságát, vagy fenyegetést, felelősségvállalást jelent, illetve sérti a YouVersion vagy a Life.Church üzleti érdekeit;
 • a megfelelő intézkedés megtételére, beleértve korlátozás nélkül a YouVersion bármilyen illegális vagy jogosulatlan felhasználása miatti bejelentést és információid közzétételét a bűnüldöző szervek felé; és
 • a YouVersion egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférésed megszüntetése vagy felfüggesztése bármilyen indokkal, vagy indokolatlanul, beleértve korlátozás nélkül az Általános Szerződési Feltételek bármilyen megsértését.

A fentiek korlátozása nélkül jogunk van arra, hogy teljes körűen együttműködjünk bármely bűnüldöző hatósággal vagy bírósággal, amely arra kér vagy elrendeli, hogy közöljük bárki személyazonosságát vagy olyan információkat, anyagokat, amit közzétett a YouVersionön keresztül. Eltekintesz bármilyen, a jogi eljárás alatt vagy eredményeképp, a Life.Church, a licenc engedéllyel rendelkezők és szolgáltatóik és minden alkalmazottjuk, tisztségviselőjük és igazgatójuk bármilyen cselekedete által keletkezett igényedtől, és a Life.Church vagy a bűnüldöző hatóság nyomozásának következményekénti cselekedetek által keletkezett igényedtől.

Az információkra és fordításokra való hagyatkozásod

A YouVersion weboldalán közzétett információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem garantáljuk ezen információk pontosságát, teljességét és hasznosságát. Az ilyen információkra való hagyatkozás szigorúan saját felelősségére történik. Ezen túlmenően, bár törekszünk arra, hogy a YouVersion webhelyen különböző nyelveken szolgáltassunk információt, a YouVersionön található tartalmak angoltól különböző fordítása más felektől származik, s így nem jelentjük ki és nem garantáljuk ezek megbízhatóságát. Minden olyan felelősséget elhárítunk, amely olyan, a YouVersionön közzétett anyagokra való hagyatkozásból ered, amelyet Te vagy egy másik látogató tett közzé, vagy bárki, aki tudomást szerezhet annak tartalmáról.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A YouVersion, annak tartalma, funkciói és funkcionalitása (beleértve - de nem kizárólag - az összes információt, szoftvert, szöveget, megjelenítést, képet, video- és hangfájlt, valamint ezek megtervezését, kiválasztását és elrendezését) a Life.Church, annak licenctulajdonosai vagy más szolgáltatói tulajdonát képezi, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jog, védjegy, szabadalom, kereskedelmi titok és egyéb szellemi vagy tulajdonjogi törvények védelme alatt áll.

Logók és minták

A YouVersion neve, a Life.Church neve és logója, az összes kapcsolódó név, logó, termék- és szolgáltatásnév, dizájn és szlogen a Life.Church védjegye és/vagy szerzői joga. Ezeket a védjegyeket és a szerzői jogokat a Life.Church előzetes írásbeli engedélye nélkül nem szabad felhasználni. A YouVersionön található minden más név, logó, termék- és szolgáltatásnév, dizájn és szlogen a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Szellemi tulajdon megsértése

Ha úgy gondolod, hogy bármely YouVersion tartalom, beleértve a felhasználói hozzájárulásokat, sérti a szellemi tulajdonjogokat, beleértve a szerzői jogokat is, kérjük, küldd el a szerzői jogi jogsértést a következő címre: legal@life.church. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Life.Church házirendje alapján az ismétlődő jogsértők felhasználói fiókjait megszüntetjük".

Harmadik fél linkjei és szolgáltatásai

A YouVersion tartalmazhat harmadik felek által biztosított tartalmat. Ha a YouVersion más oldalakra mutató linkeket, felbukkanó ablakokat és más hasonló, harmadik féltől származó forrásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások és források csak a felhasználói kényelmet szolgálják. Ezen oldalak vagy források tartalmát nem ellenőrizzük, és nem vállalunk felelősséget sem értük, sem a használatukból fakadó veszteségért vagy kárért. Ha úgy döntesz, hogy a YouVersionön található linkeken keresztül bármilyen harmadik félhez tartozó weboldalra lépsz, akkor ezt teljes egészében saját felelősségedre teszed, és az adott webhely használati feltételei vonatkoznak rád. Az ezeken a weboldalakon található minden olyan állítás és/vagy vélemény, cikk, kérdésre adott válasz vagy más tartalom, amely nem a Life.Church-től származik, kizárólag az adott tartalmat nyújtó személy vagy szervezet véleményét és felelősségét tükrözi. Ezek a tartalmak nem feltétlenül tükrözik a Life.Church véleményét. Semelyik harmadik féltől származó tartalomért vagy annak megbízhatóságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Kapcsolódás közösségi médiához a Youversionön keresztül

A YouVersion biztosíthat olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a közösségi médiához vagy más, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakhoz vagy alkalmazásokhoz való csatlakozást és az ezeken történő információmegosztást és kommunikációt. Ezeket a funkciókat mindenki kizárólag az általunk meghatározott módon használhatja, kizárólag a szóban forgó tartalom megjelenítésére, a jelen Feltételeknek és az általunk nyújtott egyéb rendelkezéseknek megfelelően. Saját belátásunk szerint bármikor letilthatjuk ezen funkciók bármelyikét vagy akár az összeset, minden további figyelmeztetés nélkül.

Földrajzi korlátozások

A YouVersion tulajdonosa, a Life.Church, székhelye az egyesült államokbeli Oklahoma államban található. Nem állítjuk, hogy a YouVersion vagy annak bármely tartalma elérhető vagy megfelelő az Egyesült Államokon kívül. A YouVersion elérése bizonyos személyek számára egyes országokban törvénybe ütközhet. Az Egyesült Államokon kívül a YouVersiont minden felhasználó saját kezdeményezésére éri el, és saját maga felelős a helyi törvények betartásáért.

A jótállás korlátozása

A YOUVERSION WEBOLDALT ÉS MINDEN AZON TALÁLHATÓ ÉS ARRÓL ELÉRHETŐ TARTALMAT JELEN FORMÁJÁBAN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLJA, MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. SEM A LIFE.CHURCH, SEM A VELE ÖSSZEKÖTTETÉSBEN ÁLLÓ BÁRMELY SZEMÉLY NEM JELENTI KI ÉS NEM SZAVATOLJA A YOUVERSION TELJESSÉGÉT, BIZTONSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, MINŐSÉGÉT, PONTOSSÁGÁT ÉS ELÉRHETŐSÉGÉT. A FENT EMLÍTETTEK ÁLTALÁNOS JELLEGÉNEK SÉRELME NÉLKÜL, SEM A LIFE.CHURCH, SEM A VELE ÖSSZEKÖTTETÉSBEN ÁLLÓ BÁRMELY SZEMÉLY NEM JELENTI KI ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY A YOUVERSION, BÁRMILYEN AZON TALÁLHATÓ TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS, VAGY AZ ARRÓL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓ PONTOS, MEGBÍZHATÓ, HIBÁKTÓL VAGY MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES, TOVÁBBÁ HOGY AZ ÉSZLELT HIBÁKAT NEM ORVOSOLJÁK, HOGY A YOUVERSION VAGY AZ AZT TÁROLÓ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS ÁRTALMAS TARTALMAKTÓL MENTES ÉS HOGY A YOUVERSION VAGY HOGY A YOUVERSION VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSA VAGY AZ AZON TALÁLHATÓ TARTALOM MEGFELEL A FELHASZNÁLÓK SZÜKSÉGEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK.

A LIFE.CHURCH ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A TÖRVÉNYI, JOGTISZTASÁGI SZAVATOSSÁGOT, ÉS AZ ADOTT HASZNÁLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁJÁT.

A FENTIEK SEMMILYEN JOGI GARANCIÁT NEM ÉRINTENEK, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM KORLÁTOZHATÓK VAGY NEM ZÁRHATÓK KI.

Korlátolt Felelősség

A LIFE.CHURCH, ANNAK LICENCTULAJDONOSAI, SZOLGÁLTATÓI, VAGY EZEK ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI, HIVATALNOKAI, TISZTSÉGVISELŐI VAGY IGAZGATÓI SEMMILYEN ESETBEN, SEMMILYEN JOGELMÉLET ALATT NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A YOUVERSION VAGY BÁRMELY HOZZÁTARTOZÓ WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL, ANNAK HIÁNYÁVAL, A YOUVERSION OLDALÁN VAGY MÁS HASONLÓ WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALOMMAL, SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY A YOUVERSIONÖN KERESZTÜL MEGSZERZETT INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATOS, VAGY EZEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ELŐRE LÁTHATÓ, ELŐRE NEM LÁTHATÓ VAGY BÜNTETŰ JELLEGŰ KÁRT, MINT PÉLDÁUL - DE NEM KIZÁRÓLAG - SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, FÁJDALOM, SZENVEDÉS, ÉRZELMI FESZÜLTSÉG,BEVÉTEL, NYERESÉG, ÜZLET, TERVEZETT MEGTAKARÍTÁS, HASZNÁLATI JOG ELVESZTÉSE, GOODWILL-VESZTESÉG, ADATVESZTÉS, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRT SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), SZERZŐDÉSSZEGÉS, VAGY MÁS, AKÁR ELŐRELÁTHATÓ KÖRÜLMÉNY OKOZTA.

A FENTIEK SEMMILYEN JOGI FELELŐSSÉGET NEM ÉRINTENEK, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM KORLÁTOZHATÓK VAGY NEM ZÁRHATÓK KI.

Kártalanítás

Vállalod, hogy a Life.Church, annak leányvállalatai, licenctulajdonosai, szolgáltatói, valamint ezek tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, vállalkozói, ügynökei, licenctulajdonosai, szállítói, utódai és megbízottai védelméről és kármentességéről gondoskodsz és azokat kártalanítod bármely olyan kár, követelés, bírói döntés, jutalom, veszteség, kiadás vagy díj esetén (indokolt ügyvédi költségeket is beleértve), amely a jelen Feltételek megsértéséből vagy a YouVersion használatából ered, ideértve a Felhasználói Hozzájárulásokat, a YouVersionből származó bármely információ használatát, és a YouVersion által nyújtott bármilyen tartalom, szolgáltatás vagy termék használatát, amelyre a jelen Feltételek nem adtak egyértelmű felhatalmazást.

Irányadó jog és joghatóság

A YouVersionnel és a jelen feltételekkel kapcsolatos minden ügyet, vitát vagy panaszt (ideértve a szerződésen kívüli vitákat és panaszokat is) az Oklahoma állambeli belső jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni; egyéb törvényi rendelkezések vagy jogszabályok nem alkalmazhatók rá. Bármilyen Youversionnel vagy a jelen feltételekkel kapcsolatos per vagy kereset kizárólag az Egyesült Államok szövetségi bíróságain vagy az Oklahoma állam bíróságain indítható Oklahoma City városában, Oklahoma megyében. Jelen feltételek elfogadásával és a YouVersion használatával lemondasz bármilyen és minden kifogásról, hogy a joghatóság gyakorlására a fent meghatározott bíróságokon és a fent meghatározott helyszínen kerüljön sor.

Elállás és lemondás

A Life.Church csak írásban mondhat le a jelen feltételek szerinti jogairól. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság hatáskörrel rendelkező bírósága vagy más bírósága érvénytelennek, jogellenesnek vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek tartja, az ilyen rendelkezést a lehető legkisebb mértékben kell megszüntetni vagy korlátozni, hogy a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényben maradjanak.

Teljes megállapodás

Ezek a Feltételek és az Adatvédelmi Irányelvek közötted és a Life Covenant Church, Inc. közötti kizárólagos és teljes megállapodást jelenti a YouVersion vonatkozásában, és felülír minden korábbi és egyidejű megértést, megállapodást, nyilatkozatot és jótállást mind írásban, mind szóban.

Észrevételeid és aggályaid

A YouVersiont a 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. számú, Oklahoma nonprofit szervezet üzemelteti. Minden YouVersionnel kapcsolatos visszajelzést, megjegyzést, technikai támogatást és egyéb kommunikációt emailben: help@youversion.com vagy a help.youversion.com webhelyen keresztülvagy a fenti címre küldve lehet megtenni. Az általad megadott visszajelzést nem bizalmasnak kell tekinteni. A Life.Church szabadon korlátlanul felhasználhatja az ilyen információkat.