Ébredj Rá Isten Életedre Vonatkozó Akaratára!

Áhítat

Isten hangjának megkülönböztetése


Tehát úgy gondolod, hogy Isten szólt hozzád, de nem vagy teljesen biztos benne? Mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. Az igazság az, hogy egyes esetekben könnyű felismerni Isten hangját, máskor viszont nem. Ha kérdés merül fel benned azzal kapcsolatban, hogy amit érzel, Istentől van-e, tedd föl magadnak a következő kérdéseket: 
• Biblikus? 


Ha erre a kérdésre a válasz nem, akkor meg is van a válaszod. Isten soha semmit nem mond neked, ami ellenkezik az Igéjével. 


• Zavart idéz elő a szívemben? 


Ha erre a kérdésre a válasz igen, akkor valószínűleg nem Istentől van, amit érzel, mert nem Isten a zavar szerzője (1Korinthus 14:33). Az lehet Istentől származó kihívás, hogy egyes kérdésekben eltérően gondolkodjunk, vagy kilépjünk a hit új szintjeire, de Ő nem kelt zavart, vagy kételyt és viszályt, amelyek gyakran fellépnek a nyomában. 


• Békességet teremt a szívemben? 


Jézus hangja a mennyei béke tudatával érkezik. Ellentétben Ővele, az ördög sürgetve lép fel, nyomást gyakorol és félelmet kelt; így próbálja hajszolni az embert. Legtöbb esetben, amikor Isten szól, abból nem származik űzöttség, az nem támaszt nagy igényeket, nem gyakorol nagy nyomást; nem valamiféle „Ezt meg kell tenned most rögtön, vagy máskülönben…!” típusú üzenet. 


• Elnémítottam a kívánságaimat és az önérdeket? 


A tulajdon vágyaink, érdekeink és véleményeink hangja könnyen összetéveszthető Isten hangjával. Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk róla, vajon Istentől van-e, amit hallottunk, azonosítanunk kell a kívánságainkat és az önérdeket, és – szándékosan, akarattal – semlegesítenünk kell azokat. Minél hangosabb az önakarat hangja, annál inkább elhalkul Istené. Fordítva is igaz – minél csendesebb a saját akaratunk hangja, annál hangosabb lesz Isten hangja. 
Isten igenis beszél a népéhez a Szelleme által. A kihívás abban áll, hogy megtanuljuk hallani Őt, azután pedig legyünk olyan eltökéltek, és legyen bennünk olyan hit és szeretet, hogy egyszerűen csak engedelmeskedünk annak, amit mond. „Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok Isten fiai” (Róma 8:14).