«ایام تولد مسیح»: عیسی می‌آید!

«ایام تولد مسیح»: عیسی می‌آید!

۲۸ روز

این مطالعۀ عبادی که مخصوص ایام «تولد مسیح» است توسط سازمان تیستِلْبِند تهیه شده، و مختص خانواده‌ها و نیز تک تک افراد است تا دلهای خود را برای جشن [میلاد] مسیح آماده کنند. تأکید خاص این مطالعه همانا درک معنا و مفهوم آمدنِ مسیح برای زندگی امروز ما است. این مطالعه برای آغاز در روز اول ماه دسامبر طراحی شده است. باشد که همچنانکه از این راهنما به منظور مشاهدۀ محبت تغییرناپذیر و مبتنی بر عهد پدر برای فرد فردتان بهره می‌برید، خانوادۀ شما خاطرات ماندگاری بسازد.

ناشر

از مینیستری تیسل بند، بابت این برنامه مطالعه کمال تشکر را داریم. لطفا برای اطلاعات بیشتر از سایت www.thistlebendministries.org دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 100000 تکمیل