مطلبی از کرِیْگ و اِیْمی گروْشِل با عنوان «از امروز به بعد»

مطلبی از کرِیْگ و اِیْمی گروْشِل با عنوان «از امروز به بعد»

٧روز

می‌توانید ازدواج بسیار موفقی داشته باشید. انتخابهایی که امروز می‌کنید، نوع ازدواجی را که در آینده خواهید داشت، مشخص خواهند کرد. کریْگ گروْشِل، شبان کلیسا و نویسندۀ متنهای پرفروش روزنامۀ نیویورک تایمز و همسرش، اِیْمی، به شما نشان خواهند داد چطور پنج نوع تعهد می‌توانند به شما در داشتن ازدواجی مصون از شکست کمک کنند. این تعهدات عبارتند از: خدا را بطلبید، منصفانه مبارزه کنید، تفریح کنید، پاک بمانید و هرگز تسلیم نشوید. از همین حالا- از امروز به بعد- ازدواجی داشته باشید که همیشه دلتان می‌خواست.

ناشر

بدین‌وسیله از مؤسسات Zondervan، HarperCollins و Life.Church جهت مهیا ساختن این برنامه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از این وب‌سایت دیدن فرمایید: http://www.zondervan.com/from-this-day-forward

دربارۀ ناشر

بیشتر از 500000 تکمیل