يوحنا 14:6

يوحنا 14:6 PCB

عيسی به او فرمود: «راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

يوحنا 14:6

به اشتراک گذاشتن

برنامه‌های مطالعه و نیایشهای رایگان مرتبط با يوحنا 14:6

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.