همراهی خداوند

همراهی خداوند

3روز

آیا تا به حال در یک مکان ناشناخته گم شدی که نتونی مسیرت رو پیدا کنی؟ امید داشتن به خداوند باعث هموار شدن راه و از بین رفتن ترس در تو میشه. اگر تمایل داری تا از موانع ترس عبور کنی و اجازه بدی خداوند هدایتگر تو باشه، از تو دعوت می کنم تا با ما در این برنامه سه روزه مطالعاتی همراه باشی.

از سایت doustibakhoda.com بابت ارائه این طرح کمال تشکر را داریم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://doustibakhoda.com/mojeze/

دربارۀ ناشر

برنامه‌های مطالعۀ مربوطه

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید