Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCNDA)

Welsh - Cymraeg


Darllen Fersiwn Lawrlwythwch y Bible App nawr

Lawrlwythwch y Bible App am ddim

Cannoedd o fersiynau mewn 900+ o ieithoedd gwahanol - y Beibl sy'n mynd gyda ti i bobman.

Lawrlwythwch Nawr
Byddi'n derbyn SMS un waith i lawrlwytho'r Ap
Lawrlwytha'r Ap Beibl
Grêt! Edrych ar dy ddyfais symudol am y ddolen.
Sori, aeth rhywbeth o'i le. Tria eto.