YouVersion: Ap Beibl mwyaf poblogaidd y byd

Beibl

ar gyfer

plant

Gardd Eden

Helpwch eich plant i syrthio mewn cariad â Gair Duw.

/_next/static/media/coming-bg.175ea6be.pngLawrlwytho am ddim!

Ar gael yn y siop ApAr gael yn y siop ApAr gael yn y siop Ap

Rhyngweithio â'r Beibl a'i weld yn dod yn fyw.

Gardd EdenY Nadolig cyntafJoseff, Mair, a'r baban Iesu yn y cafn ar gyfer bwydo anifeiliaidMae angylion yn ymddangos i'r bugeiliaid i ddweud wrthon nhw am eni Crist

Profiad Beibl am ddim i'ch plant

Ap llyfr stori wedi'i hanimeiddio ar gyfer ffonau clyfar a llechi

Darluniau bywiog gydag animeiddiadau sy'n symud wrth eu cyffwrdd

Mae gemau a gweithgareddau yn helpu plant i gofio'r hyn maen nhw'n ei ddysgu

Cymorth llywio hawdd i blant

YouVersion: Ap Beibl mwyaf poblogaidd y bydYouVersion: Ap Beibl mwyaf poblogaidd y byd

mewn partneriaeth â

Un Gobaith: Cynnwys Beibl rhyfeddol i blant