Gwrando ar Feibl Clywedol

Fersiynau sydd ar gael

Lawrlwythwch y Bible App am ddim

Cannoedd o fersiynau mewn 900+ o ieithoedd gwahanol - y Beibl sy'n mynd gyda ti i bobman.

Lawrlwythwch Nawr