Ei brofi yn unrhyw fan

Dewis o dros 1,200 o fersiynau o'r Beibl mewn 900 a mwy o ieithoedd ar dy gyfrifiadur, ffôn neu dablet -- gyda llawer ar gael fel Beiblau awdio.

Gweld Fersiynau o'r Beibl

Gwna fe'n Feibl i ti

Aroleuo neu osod Nod Tudalen ar dy hoff adnodau, gwneud Delweddau o Adnodau i'w rhannu, a chlymu Nodiadau cyhoeddus neu breifat i adrannau.

Creu dy Gyfrif am ddim

gosod yr Ap nawr

Mae'r Ap Beibl yn rhad ac am ddim, heb hysbysebu na dim yn yr Ap i'w brynu. Mae wedi ei osod ar y nifer yma o ddyfeisiadau (hyd yn hyn):

Lawrlwythwch y Bible App am ddim

Cynlluniau Darllen a Defosiynol am Ddim

Mae Cynlluniau Beibl yn dy helpu i ymwneud â Gair Duw bob dydd, o dipyn i beth.


Darllen, Gwrando, Gwylio, Rhannu

Dechrau Nawr