Zápas a triumf: Kdo jsem v Božích očích

Zamyšlení

Jsem adoptované Boží dítě 


"A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: 'Abba, Otče!' A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic." Galatským 4:6-7


Víš, jaké to je být v juniorském vysokoškolském týmu a netoužit po ničem tolik jako po tom, aby ses dostal do užšího výběru? V tom případě jsi určitě stál o víc trenérova času a pozornosti i o větší uznání tvé ceny, které by se pojilo s tím, že se ti věnuje. 


Měl jsi někdy pocit, že jsi součástí skupiny, ale přitom jako bys nebyl přímo "uvnitř" skupiny? 


V Galatským čteme, že ti, kdo jsou Boží děti, protože prožili Boží odpuštění skrze Ježíšovu oběť na kříži, jsou nyní "uvnitř". Bůh dává svým dětem Ježíšova Ducha. S jeho Duchem žijícím v našich srdcích víme, že mu patříme. Jeho Duch v nás volá k Otci slovem "Abba", což znamená "Tati". Toto jméno naznačuje důvěrný vztah a lásku. Jako hluboce milované děti máme přístup k Otci i přesto, že je Král.


Nikdo nikoho nenutí adoptovat dítě. Adopce je rozhodnutí. Naši přátelé nebo příbuzní, kteří se rozhodli adoptovat dítě, museli projít dlouhým procesem, aby jim byla adopce povolena. Není to náhoda, ale záměr. 


Jelikož nás Bůh adoptoval, víme, že si nás vybral. Chce nás mít ve své rodině a chce s námi žít v blízkém a láskyplném vztahu. Kromě toho platí, že adoptované dítě má stejné právní postavení jako vlastní dítě, které se rodičům narodilo. 


Protože jsme Boží děti, jsme také jeho dědicové. A jako Boží dědicové máme společně s Ježíšem účast na Boží slávě. 


Prožíváš radost z postavení Božího dítěte, které je uvnitř rodiny? Rozvíjíš s Bohem důvěrný vztah jako dítě, které vyhledává svého otce a chce být s ním?


Aplikace: Zamysli se na chvilku nad všemi zdroji, které jsou ti jako adoptovanému Božímu dítěti dány. Který z nich právě teď potřebuješ aplikovat do svého života?