Imunní vůči strachu

Den 4 z 5 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Zdrojem naší víry je Boží slovo!


Ježíš je specialistou na řešení všech typů problémů známých lidstvu! Je naším Pánem a Spasitelem, zaopatřovatelem, uzdravitelem, pastýřem, obhájcem a naším velkým zastáncem... A tak bychom mohli pokračovat! Žádný problém pro něj není příliš velký či neřešitelný! Nikdy se vám nestane, že byste k němu přišli s naléhavým modlitebním požadavkem a on by vám odpověděl: „Ach ne! To je ale strašná zpráva! Co si počnu?“ Neexistuje doslova žádný problém, který by nedokázal vyřešit!


Strach se vplíží do našeho myšlenkového života často proto, že jsme nerozjímali nad Božím slovem. Ježíš dokáže učinit cokoliv! „Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná“ (Lukáš 1,37).


Nemůžu přespříliš zdůraznit, že Boží slovo je tím nejvzácnějším, co máme. Jediná odpověď na problémy světa se nalézá v Bibli. Mnozí lidé jsou trvale sevřeni strachem. Některým se zdá, že pohromy, neštěstí a katastrofy číhají za každým rohem. Bible je ale celá o Božím plánu milosrdenství, vykoupení a obnovy lidstva.


Ti, kdo patří Kristu, se nemusí ničeho bát – přijali dobrou zprávu! Protilátkou strachu je víra. Bible byla napsána pro lidi, kterým chybí opravdová víra. Všichni začínáme v mínusu. Jestliže žádnou víru nemáme, četba Bible ji vypůsobí. A pokud nějakou máme, četbou Bible ještě poroste. Nemusíme usilovat o víru, abychom mohli číst Písmo. Písmo samo víru rozněcuje.


Římanům 10,7 říká:  „Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.“ Povzbuzuji vás, abyste prosili Ducha svatého, aby vás provázel Božím slovem a zjevoval vám v průběhu čtení Bible pravdu. Zaměřte se na verše, které upoutají vaši pozornost. Právě ty verše, které na nás z Písma „vyskočí“, jsou častokrát těmi, ke kterým nás Bůh vede, a nad nimiž bychom měli rozjímat. A když budeme rozjímat nad jeho Slovem, povstane v našich srdcích víra!