Какво следва: Студентско издание

Ден 4 от 7 • Четене за днес

Посвещение
Все ⏎ Има три термина, използвани да опишат главните характеристики на Бог. Те всички започват с "Все", което означава "всичко". Бог е Всезнаещ, Всемогъщ и Вездесъщ (Всеприсъстващ). ⏎ Бог е Всезнаещ, което означава, че Той знае всичко. Той знае твоите мисли, мотиви—Той знае по-добре от теб от какво се нуждаеш. Няма нищо, което Той да не може да схване, разбере или осъзнае. Бог знае всичко. ⏎ Всемогъществото на Бог се позовава на факта, че Бог е Всесилен. Няма нищо по-голямо или по-огромно от Бог. Няма нищо, с което Той да не може да се справи. Бог е достатъчно силен, за да се справи с всеки един от проблемите на този свят, както и с многото борби, в които се намираш. Знай това: Бог е по-голям от всичко, през което преминаваш. Ако чувстваш, че не можеш да се справиш с нещо, знай, че има Всесилен Бог, който може. ⏎ Бог е също Вездесъщ или навсякъде. Няма място, където Той да не е. Той е винаги навсякъде. Няма място, което Неговото присъствие да не достигне. По всяко време, когато се почувстваш сам, знай, че Бог е точно там с теб.