Относно YouVersion

Приложимост

В миналото достъпът до Библията е бил ограничен. Но днес вече не е така. Въпреки това, много хора, които имат достъп до Библията, мислят, че нейното послание не се отнася до техния живот. В същото време има други, които вярват, че съществува връзка между Библията и тяхното ежедневие.

Информационна революция

През последното десетилетие Интернет доведе до революция, която дава на хората възможности, както никога до сега. С модерните начини за споделяне, предоставяне на информация, излъчване и комуникация, лесно можем да покажем кои сме и в какво вярваме на останалата част от света.

YouVersion

От самото си начало през 1996 г., целта на Life.Church беше да помогне на хората да станат напълно отдадени последователи на Христос. Вършейки това, ние търсихме нови начини, по които да помогнем на хората да свържат Библията с ежедневието си. Нашите методи се променяха през годините, докато внедрявахме различни технологии и стратегии. Но в основата си нашият фокус остава върху практическата приложимост, тъй като ние постоянно се стремим да демонстрираме и да учим хората как Божието Слово се отнася за всички, без значение къде са те в живота.

YouVersion представлява нова граница в усилията на Life.Church. Ние не просто изграждаме инструмент, който да повлияе на света с помощта на иновативна технология, по-важното е, че ние въвличаме хора във взаимоотношения с Бога, докато те откриват практическото значение на Библията в техния живот.