Какво следва: Студентско издание

Ден 6 от 7 • Четене за днес

Посвещение
Сега, когато си започнал нов живот за Бога, може би си забелязал, че се чувстваш по определен начин, след като си направил нещо нередно. Това е така, защото твоят дух започва да става по-чувствителен за това кое е правилно и кое е грешно, кое е добро и кое е лошо. Важно е да знаеш кои чувства са от Бога и кои не са.

В стиховете, които ще прочетеш днес, хората имаха много различни реакции към Бог. След като Адам и Ева съгрешиха, те се скриха от Бог и се отделиха от Него. След като Давид съгреши, той отиде при Бог, покланяше Му се и викаше към Бога. Адам и Ева чувстваха вина. Давид чувстваше осъждане.

Това е разликата между чувствата на вина и чувствата на осъждане. След като направиш нещо погрешно, което знаеш, че не е трябвало да правиш, чувството на вина ще те накара да се опиташ да се скриеш от Бог и да се отделиш от Него. Ще казваш неща като „Не съм достатъчно добър”, или „На Бог Му е дошло до гуша от всичко това”. Но осъждането работи много различно. Когато сгафиш, осъждането ще те привлече близо до Бог.

Вината не е от Бога. Той не иска ти да бъдеш отделен от Него. Той иска ти да бъдеш осъден след като сгафиш и това на свой ред да те привлече близо до Него.