Елисей: Приказка за една абсурдна вяра

Елисей: Приказка за една абсурдна вяра

13 Дни

Елисей е една от най-пленителните личности, които откриваме в Божието слово. Той е пророк, чиято вяра и чудеса ни се струват почти нелепи. По време на този 13-дневен план ще преминеш през живота на Елисей и ще научиш от неговия пример какъв може да бъде животът, ако се осмелиш и вземеш решение да живееш с нелепа вяра.

Издател

Този план е създаден от Life.Church.

За издателя

Завършен повече от 500000 пъти