Какво следва: Студентско издание

Ден 3 от 7 • Четене за днес

Посвещение
Троицата ⏎ Троицата е концепция, която се отнася до личностите на Бог. Бог е трима в един, един в трима. Бог е Бащата, Синът и Святият Дух. Всички са Бог и Бог е всички трима - Баща, Син и Дух. ⏎ Бащата е надзирателят на човечеството. Ние виждаме доказателства за това в целия Стар завет на Библията. В Новия завет Бог слезе долу от небесата във формата на човек като Исус. Това е Синът на Бог. Исус, Синът на Бог, беше напълно човек и напълно Бог. Той беше отговорен да умре на кръста за нашите грехове. Животът на Исус може да бъде намерен в евангелията (първите четири книги в Новия завет: Матей, Марк, Лука и Йоан). Тогава идва третата личност на Бог - Святият Дух. Когато приемем какво Исус направи на кръстта за нас, Бог - Бащата - ни дава Святия Дух, който да живее вътре в нас. Святият Дух е наш водач и утешител и се застъпва пред Бог за нас. След като Исус умря, възкръсна и се върна обратно на небесата, тогава Святият Дух бе разкрит в Ранната църква (точно след евангелията в Новия завет). ⏎ Това може да бъде трудна за разбиране концепция. Бог е безкрайно голям и сложен и ние никога няма да можем напълно да Го разберем. Просто знай това: Бог - Бащата те гледа, Исус умря за теб и Святият Дух живее в теб и те води.