Лого на YouVersion
Иконка за търсене

Условия за ползване

Последна промяна: 2 април 2020 г.

Както е отбелязано в правилата по-долу, водещи в отношенията Ви с YouVersion, са Декларацията за поверителност и правилата за ползване на английски език. Варианта на английски език е водещ, но едновременно с това, можете да използвате и приложения за автоматичен превод като Google Translate, за да видите документите и на Вашия език. На тази страница ще бъдат публикувани и всички по-нататъшни ревизии на превода.


Приемане на настоящите Условия за ползване

Използвайки сайтове, услуги и мобилни приложения на YouVersion (накратко „YouVersion“), независимо дали като гост или регистриран потребител, вие приемате и се съгласявате да спазвате тези условия. Моля, прочетете внимателно тези Условия, преди да започнете да използвате YouVersion, както и Декларация за поверителност на YouVersion. Ако не сте съгласни с настоящите Условия или с Политиката за поверителност на YouVersion, Вие не трябва да влизате или да използвате YouVersion.

Промени в Условията за ползване

YouVersion се предлага от Life.Church Operations, LLC (“Life.Church”, "ние" или "нас"). Можем да преразглеждаме и актуализираме тези условия през определен период от време по наше усмотрение. Всички промени влизат в действие, когато ги публикуваме. По-нататъшното използване на YouVersion след публикуване на редактираните условия означава, че се съгласявате и приемате промените.

Там, където YouVersion ви е предоставил превод, различен от английската версия на Условията за ползване, вие се съгласявате, че преводът е предоставен само за ваше удобство, и че английската версия на Условията за ползване ще урежда вашите отношения с YouVersion. Ако има противоречие между това, което казва английската версия на Условията за ползване, и това, което казва преводът, тогава английската езикова версия ще има предимство.

Промени в YouVersion

Въпреки че се надяваме винаги да предлагаме YouVersion и всичките му функции, ние си запазваме правото да променим или прекратим предлагането на YouVersion или някоя негова част, дял или функционалност без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина всички или някои от частите на YouVersion станат недостъпни в даден момент.

Информация за Вас и достъпа Ви до YouVersion

Цялата информация, която събираме във или чрез YouVersion, е предмет на нашата Декларация за поверителност. Използвайки YouVersion, вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас в съответствие с Декларация за поверителност.

Позволена и непозволена употреба

Можете да използвате YouVersion в съответствие с настоящите Условия за лична и некомерсиална употреба или за вътрешно ползване от Вашата религиозна организация с нестопанска цел. Всички права, които не са изрично предоставени на Вас, са запазени от Life.Church. Вие се съгласявате, че не Ви се позволява да използвате YouVersion както следва:

 • по какъвто и да е начин, който нарушава федерални, щатски, местни или международни закони или разпоредби;
 • с цел експлоатация, вреда или опит за експлоатация и вреда на малолетни и непълнолетни лица по какъвто и да е начин, излагайки ги на неподходящо съдържание, търсейки лична информация или по какъвто и да е друг начин;
 • да претендирате и да се представяте за компания или лице, което всъщност не сте, включително Life.Church или друг потребител на YouVersion;
 • и всяко друго поведение, което считаме, че може да навреди на Life.Church или на потребителите на YouVersion или да ги подведе под съдебна отговорност;
 • по начин, който би могъл да извади от строя, претовари, повреди или влоши YouVersion или да възпрепятства използването на YouVersion от друго лице;
 • да използвате ботове, шпионски или други автоматични устройства, процеси или средства за достъп до YouVersion, за каквито и да било цели, включително наблюдение или копиране на който и да е материал от YouVersion;
 • за въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден;
 • да се опитвате да получите неупълномощен достъп, да променяте, да вредите или да нарушавате части от YouVersion или сървър, компютър или база данни, свързани с YouVersion;
 • да атакувате YouVersion чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга (DoS или DDoS); и
 • да се опитвате да пречите на правилната работа на YouVersion по друг начин.

Също така се съгласявате, че няма съзнателно да изпращате, получавате, качвате, изтегляте, използвате или повторно да използвате материали, които:

 • съдържат всякакви материали, които са клеветнически, нецензурни, неприлични, оскърбителни, обидни, тормозещи, насилствени, омразни, подстрекателни или по друг начин неприемливи;
 • популяризира материали със сексуално и порнографско съдържание, насилие или дискриминация на всякаква основа, включително такава, основаваща се на раса, пол, религия, националност, увреждане/инвалидност, сексуална ориентация или възраст;
 • нарушава всеки патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друга интелектуална собственост или други права на друго лице;
 • нарушава законните права (включително правото на публичност и поверителност) на други лица или съдържа каквито и да е материали, които биха могли да породят гражданска или наказателна отговорност съгласно приложимите закони или регламенти;
 • популяризира каквато и да е незаконна дейност или се застъпва за, насърчава или подпомага незаконни действия;
 • включва търговски дейности или продажби, като например състезания, лотарии и други търговски промоции за продажби, бартер или реклама; и / или
 • създава впечатление, че материалът произлиза от или е одобрен от Life.Church или друго физическо или юридическо лице, ако случаят не е такъв.

Потребителски публикации

YouVersion съдържа интерактивни функции, които позволяват на потребителите да публикуват, изпращат, публикуват, показват или предават на други потребители или други лица съдържание или материали (общо „Потребителски приноси“) във или чрез YouVersion. Въпреки това, ние не се ангажираме да преглеждаме Потребителските приноси или други материали, преди те да бъдат публикувани във или чрез YouVersion, и не можем да осигурим бързо премахване на нежелания материал, след като е публикуван. Така че, ние не поемаме отговорност за каквито и да било действия или бездействия по отношение на предавания, комуникации или съдържание, предоставени от който и да е потребител или трета страна.

Всички Потребителски приноси трябва да отговарят на тези условия. Предоставяйки какъвто и да е Потребителски принос във или чрез YouVersion, Вие предоставяте на нас и нашите доставчици на услуги, както и на съответните ни лицензодатели, правоприемници и възложители, правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, изпълняваме, показваме, разпространяваме и разкриваме по друг начин на трети страни тези материали, за да можем да предложим YouVersion. Вие отговаряте и гарантирате, че притежавате или контролирате всички права в и към Потребителските приноси, че имате правото да предоставяте този лиценз и че всички Ваши потребителски публикации спазват тези условия. Ние не носим отговорност, пред която и да е трета страна за съдържанието или точността на публикуваните от Вас или друг потребител на YouVersion публикации.

Защита на профила

YouVersion позволява на потребителите да създадат профил („Членове“), който изисква предоставяне на определена информация на Life.Church. Ако изберете или Ви е предоставено потребителско име, парола или подобна информация като част от нашите процедури за сигурност, Вие се съгласявате да използвате тази информация като поверителна и да ни уведомите незабавно за всеки непозволен достъп или употреба на Вашето име или парола или всякакво друго нарушение на сигурността. Ние имаме правото по всяко време да деактивираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, независимо дали е избран от Вас или предоставен от нас, ако по наше мнение сте нарушили някоя от разпоредбите в Условията за ползване.

Мониторинг и прилагане на действия; Правни изисквания; Прекратяване на достъп

Вие се съгласявате, че ние имаме право да:

 • предприемаме всякакви действия по отношение на всеки потребител, профил или потребителски принос каквито считаме за необходими или подходящи по наша собствена преценка, ако смятаме, че има нарушение на тези Условия, нарушаване на правата на трети страни, заплаха за личната безопасност на други, или заплаха, отговорност или нанасяне на вреда върху репутацията, свързана с YouVersion или Life.Church;
 • предприемаме подходящи действия, включително, без ограничения, да сезираме правоприлагащите органи и да разкрием Вашата информация, при всяка незаконна или неразрешена употреба на YouVersion; и / или
 • прекратим или ограничим временно достъпа Ви до YouVersion по някаква причина или без причина, включително, без ограничение, за нарушаване на тези Условия.

Независимо от гореизложеното, имаме пълното право да сътрудничим на правоприлагащите органи или на съдебни разпореждания, които изискват от нас разкриването на самоличността или друга информация на всеки, който публикува материали във или чрез YouVersion. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ СРЕЩУ LIFE.CHURCH И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ И ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДИРЕКТОРИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ КОЙТО И ДА Е ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ВСЯКАКВИ ПРАВНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, КАКТО И ОТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ LIFE.CHURCH ИЛИ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕЗИ РАЗСЛЕДВАНИЯ.

Вашето доверие в информацията

Информацията, представена във или чрез YouVersion, се предоставя единствено за целите на общата информация. Въпреки че се стремим да предоставяме информация, намираща се в YouVersion на различни езици, преводи на езици, различни от английски, съдържанието на YouVersion ни се предоставя от други страни и ние не предоставяме или гарантираме точността на тези преводи. Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на тази информация. Всяко разчитане на такава информация е на ваш собствен риск. Ние се отказваме от всякакви задължения и отговорности, произтичащи от доверието, предоставено върху такива материали от Вас или друг посетител на YouVersion, или от всеки, който може да е бил информиран за някаква част от съдържанието му.

Права върху интелектуална собственост

YouVersion и неговото съдържание, функции и функционалност (включително, но не и ограничени до информация, софтуер, текст, дисплеи, изображения, видео, аудио и дизайн, подбор и подредбата на същите) са собственост на Life.Church, неговите лицензодатели или други доставчици на такива материали и са защитени от законите за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други права върху интелектуалната собственост или права за собственост в Съединените щати.

Лога и дизайни

Името и логото на YouVersion, името и логото на Life.Church, логото на App Icon и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани са търговски марки и/или авторски права на Life.Church. Не трябва да използвате тези марки и авторски права без предварителното писмено разрешение на Life.Church. Всички други имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани на YouVersion са търговски марки на съответните им собственици.

Нарушаване на авторски права

Ако смятате, че нечий потребителски принос или друго съдържание, предоставено на YouVersion, нарушава авторските Ви права или други права, моля, свържете се с посочения от нас агент чрез: (а) по пощата до Юридическия отдел, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma, 73034, USA; (б) на телефонен номер +1-405-680-5433; или чрез електронната поща на legal@life.church. Моля, имайте предвид, че политиката на Life.Church е да закрива потребителските профили на повторни нарушители.

Услуги и линкове към трети страни

YouVersion може да включва съдържание, предоставено от трети страни. Ако YouVersion съдържа връзки към други сайтове и изскачащи прозорци и подобни ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки и ресурси се предоставят само за Ваше удобство. Нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не носим отговорност за тях или за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат при използването им. Ако решите да осъществите достъп до някой от уебсайтовете на трета страна, посочени от YouVersion, отговорността и рискът са изцяло Ваши, подчинени на условията за използване на тези уебсайтове. Всички изявления и/или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии, отговори на въпроси и друго съдържание, различни от съдържанието, предоставено от Life.Church, са изключително мнения и отговорност на лицето или юридическото лице, предоставящо тези материали. Тези материали не отразяват непременно мнението на Life.Church. Ние не носим отговорност и не отговаряме пред Вас или трета страна за съдържанието или точността на материалите, предоставени от трети страни.

Географски ограничения

Life.Church е със седалище в щата Оклахома, САЩ. Ние не претендираме, че YouVersion или каквото и да е негово съдържание е достъпно или подходящо извън Съединените щати. Достъпът до YouVersion може да не бъде законосъобразен за определени лица или в определени страни. Ако осъществявате достъп до YouVersion извън Съединените щати, този избор е по Ваша собствена инициатива и Вие отговаряте за спазването на местните закони.

Отказ от гаранции

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА YOUVERSION, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ YOUVERSION, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ТЕ СА ДОСТЪПНИ „КАКВИТО СА“ И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НИТО ЯВНА, НИТО ПО ПОДРАЗБИРАНЕ. НИТО LIFE.CHURCH, НИТО КОЙТО И ДА БИЛО ЧОВЕК, СВЪРЗАН С LIFE.CHURCH, ДАВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ТВЪРДЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНОСТТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ ДОСТЪПНОСТТА НА YOUVERSION. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, НИТО LIFE.CHURCH, НИТО НЯКОЙ, СВЪРЗАН С LIFE.CHURCH, ТВЪРДИ ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ YOUVERSION, ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ МУ, СЪДЪРЖАНИЕТО И АРТИКУЛИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ YOUVERSION, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ РАБОТЯТ ГЛАДКО, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ YOUVERSION И СЪРВЪРИТЕ МУ СА ЧИСТИ ОТ ВИРУСИ И ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ЧЕ YOUVERSION ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ И АРТИКУЛИ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ YOUVERSION, ЩЕ ЗАДОВОЛЯТ ВАШИТЕ НУЖДИ И ОЧАКВАНИЯ.

С НАСТОЯЩОТО LIFE.CHURCH ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ САМО ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО СЪСТОЯНИЕ, ЗА ЛИПСИ НА НАРУШЕНИЯ И ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА.

ГОРЕОПИСАНОТО НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СПОРЕД ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ LIFE.CHURCH, ЛИЦЕНЗИАНТИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЧИНОВНИЦИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ, ПРИ НИКАКВИ ЗАКОНОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА YOUVERSION, ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО, ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДЛАГАНО ВЪВ ИЛИ ЧРЕЗ YOUVERSION, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКА ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, СПЕЦИАЛНА, ИНЦИДЕНТНА, СЛЕДСТВЕНА ИЛИ НАКАЗАТЕЛНА ЩЕТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЛИЧНО НАРАНЯВАНЕ, БОЛКА И СТРАДАНИЕ, ЕМОЦИОНАЛНО РАЗСТРОЙСТВО, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБА НА ПРАВО, ЗАГУБА НА КЛИЕНТИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОИЗЛИЗА ОТ ЗЛОУМИСЪЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, ДОРИ И ДА Е ПРЕДВИДИМО.

ГОРЕОПИСАНОТО НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ОТГОВОРНОСТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СПОРЕД ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Компенсация

Вие приемате, че защитавате и освобождавате от отговорност Life.Church, нейните филиали, лицензодатели и доставчици на услуги, както и съответните им служители, директори, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици, правоприемници и възложители относно всякакви претенции, (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с възможно нарушение от Ваша страна на настоящите Условия или неправомерно използване на YouVersion, включително, но не единствено отнасящо се до Вашите потребителски публикации, всякакво използвано от Вас съдържание, услуги и продукти на YouVersion, различни от изрично упоменатите в настоящите Условия, или използването на каквато и да било информация, получена от YouVersion.

Водещо право и юрисдикция

Всички въпроси, възражения или искове, свързани с YouVersion и настоящите Условия (включително извъндоговорни спорове или искове), ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на щата Оклахома, без оглед на разпоредбите и правилата за избор или конфликт на приложимо право. Всяко съдебно дело, действие или производство, произтичащо от или свързано с тези Условия или YouVersion, ще бъде образувано единствено във федералните съдилища на Съединените щати или в съдилищата на щата Оклахома, локализирани в град Оклахома, окръг Оклахома. Съгласявайки се с настоящите Условия и използвайки YouVersion, Вие се отказвате от всякакви възражения срещу упражняването на юрисдикция над Вас от тези съдилища и от страна на такива съдилища.

Отказ от права и освобождаване от отговорност

Life.Church може да се откаже от своите права по настоящите Условия единствено в писмен вид. Ако някоя от разпоредбите в Условията за ползване се обяви от съд или друга компетентна юрисдикция като недействителна, незаконна или неприложима по някаква причина, тя ще бъде премахната или ограничена до възможно най-малка степен, така, че останалите разпоредби на тези Условия да продължат да бъдат в сила.

Цялостно споразумение

Настоящите Условия за ползване и Декларация за поверителност представляват единственото и пълно споразумение между Вас и Life.Church Operations, LLC по отношение на YouVersion и отменят всички предходни и настоящи разпоредби, споразумения, декларации и гаранции, както писмени, така и устни, във връзка с YouVersion.

Вашите коментари и оплаквания

YouVersion се управлява от Life.Church Operations, LLC, дружество с ограничена отговорност регистрирано в щата Оклахома. Всички отзиви, коментари, искания за техническа поддръжка и други съобщения, свързани с YouVersion, трябва да бъдат насочени към: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 или help@youversion.com.

YouVersion използва бисквитки, за да персонализира Вашето преживяване. Като използвате нашия уебсайт, Вие приемате използването на бисквитки, както е описано в нашата Политика за поверителност

;