Условия за ползване

Последна промяна: 25 май 2018 г.

Там, където YouVersion Ви е предоставил превод на английския текст на Условията за ползване, Вие се съгласявате, че преводът е предоставен единствено за Ваше удобство, и че версията на Условията за ползване на английски език ще бъде водеща в отношенията Ви с YouVersion. Ако има някакво противоречие между версията на английски език и превода на Условията за ползване, за достоверна ще се счита версията на английски.


Приемане на Условията за ползване

Използвайки bible.com, youversion.com и/или YouVersion мобилните приложения Библията, Bible App for Kids и Bible Lens (накратко "YouVersion"), независимо дали като гост или регистриран потребител, Вие приемате и се съгласявате с тези Условия за ползване. Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, както и Декларацията за поверителност, преди да започнете да използвате YouVersion. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване или Декларацията за поверителност, Вие не трябва да влизате или да използвате YouVersion.

Промени в Условията за ползване

YouVersion се предлага от Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "ние" или "нас"). Можем да преразглеждаме и актуализираме тези условия през определен период от време по наше усмотрение. Всички промени влизат в действие, когато ги публикуваме. По-нататъшното използване на YouVersion след публикуване на редактираните условия означава, че се съгласявате и приемате промените.

Промени в YouVersion

Въпреки че се надяваме винаги да предлагаме YouVersion и всичките му функции, ние си запазваме правото да променим или прекратим предлагането на YouVersion или някоя негова част, дял или фунционалност без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина всички или някоя от частите на YouVersion станат недостъпни.

Информация за Вас и достъпа Ви до YouVersion

Цялата информация, която събираме във или чрез YouVersion, е предмет на нашата Декларация за поверителност. Използвайки YouVersion, Вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас по отношение на Вашата информация в съответствие с Декларацията за поверителност.

Позволена и непозволена употреба

Тези Условия Ви позволяват да използвате YouVersion в съответствие с настоящите Условия за лична и некомерсиална употреба или за вътрешно ползване от Вашата организация с нестопанска цел. Всички права, които не са изрично предоставени на Вас, са запазени от Life.Church. Вие се съгласявате, че не Ви се позволява да използвате YouVersion както следва:

 • по начин, който нарушава някой федерален, държавен, местен или международен закон или регламент;
 • с цел експлоатация, вреда или опит за експлоатация и вреда на малолетни и непълнолетни лица по какъвто и да е начин, излагайки ги на неподходящо съдържание, търсейки лична информация или по какъвто и да е друг начин;
 • да претендирате и да се представяте за компания или лице, което всъщност не сте, включително Life.Church или друг потребител на YouVersion;
 • и всяко друго поведение, което считаме, че може да навреди на Life.Church или на потребителите на YouVersion или да ги подложи под отговорност;
 • по начин, който би могъл да извади от строя, претовари или повреди YouVersion или да възпрепятства използването на YouVersion от друг;
 • да използвате робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до YouVersion за каквито и да било цели, включително наблюдение или копиране на който и да е материал от YouVersion;
 • за въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден;
 • да се опитвате да получите неупълномощен достъп, да бърникате, да вредите или да нарушавате части от YouVersion или сървър, компютър или база данни, свързани с YouVersion;
 • да атакувате YouVersion чрез атака за отказ на услуга (DoS или DDoS); и
 • да се опитвате да пречите на правилната работа на YouVersion по друг начин.

Вие също така се съгласявате, че няма да изпращате, съзнателно да получавате, да качвате, да изтегляте, да използвате или повторно да използвате материали, които са определени от Life.Church, както следва:

 • съдържа материал, който е клеветнически, неприличен, оскърбителен, обиден, насилствен, омразен, подстрекателен или по друг начин неприемлив;
 • популяризира материали със сексуално и порнографско съдържание, насилие или дискриминация на всякаква основа, включително такава, основаваща се на раса, пол, религия, националност, увреждане/инвалидност, сексуална ориентация или възраст;
 • нарушава всеки патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друга интелектуална собственост или други права на друго лице;
 • нарушава законните права (включително правото на публичност и поверителност) на други лица или съдържа материали, които могат да породят гражданска или наказателна отговорност съгласно приложимите закони или регламенти; или
 • популяризира незаконна дейност или се застъпва за, популяризира или подпомага незаконни действия;
 • включва търговски дейности или продажби, като например конкурси, лотарии и други търговски промоции, бартер или реклама; и
 • създава впечатление, че материалът произлиза от или е одобрен от Life.Church или друго лице или субект, ако това не е така.

Потребителски публикации

YouVersion съдържа интерактивни функции, които позволяват на потребителите да публикуват, изпращат, показват или предават на други потребители или други лица съдържание или материали (колективно, "Потребителски публикации") в или чрез YouVersion.

Ние не се ангажираме да преглеждаме Вашите Потребителски публикации или други материали, преди да бъдат публикувани в или чрез YouVersion и не можем да осигурим незабавно премахване на неприемливите материали след публикуването им. Така че не поемаме отговорност за каквито и да било действия или бездействия по отношение на предавания, съобщения или съдържание, предоставени от който и да е потребител или трета страна.

Всички Потребителски публикации трябва да отговарят на тези условия. Чрез предоставянето на каквато и да е потребителска публикация чрез YouVersion, Вие предоставяте на нас и нашите доставчици на услуги, както и на съответните ни лицензодатели, правоприемници и възложители, правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, изпълняваме, показваме, разпространяваме и разкриваме по друг начин на трети страни тези материали, за да можем да предложим YouVersion функционалността, която искате или използвате. Вие отговаряте и гарантирате, че притежавате или контролирате всички права в и към Потребителските публикации, че имате правото да предоставяте този лиценз и че всички Ваши потребителски публикации изпълняват тези условия. Ние не носим отговорност, пред която и да е трета страна за съдържанието или точността на публикуваните от Вас или друг потребител на YouVersion публикации.

Защита на профила

YouVersion дава възможност на потребителите да си създадат профил ("Членове"), което изисква предоставянето на определена информация на YouVersion. Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте, за да станете Член и да се регистрирате в YouVersion, включително, но не само, информация, предоставена чрез използването на която и да е интерактивна функция на YouVersion, се регулира от нашата Декларация за поверителност и се съгласявате с всички наши действия, отнасящи се до Вашата информация, съгласно нашата Декларация за поверителност.

Ако изберете (или Ви е предоставено) потребителско име, парола или подобна информация като част от нашите процедури за сигурност, Вие се съгласявате да използвате тази информация като поверителна и да ни уведомите незабавно за всеки непозволен достъп или употреба на Вашето име или парола или всякакво друго нарушение на сигурността. Ние имаме правото по всяко време да деактивираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, независимо дали е избран от Вас или предоставен от нас, ако по наше мнение сте нарушили някоя от разпоредбите в Условията за ползване.

Мониторинг и прилагане на действия; Правни изисквания; Прекратяване на достъп

Вие се съгласявате, че имаме право да:

 • предприемаме всякакви действия по отношение на всеки потребител, профил или потребителско съобщение, каквито считаме за необходими или подходящи по наше усмотрение, ако смятаме, че има нарушение на тези Условия, нарушаване на правата на трети страни, заплаха за личната безопасност на други, заплаха за, опасност от или нанасяне на вреда върху доброжелателството, характерно за YouVersion или Life.Church;
 • предприемаме подходящи действия, включително, без ограничения, да сезираме правоприлагащите органи и да разкрием Вашата информация, при всяка незаконна или неразрешена употреба на YouVersion; и
 • прекратим или ограничим временно достъпа Ви до YouVersion по някаква причина или без причина, включително, без ограничение, за нарушаване на тези Условия.

Независимо от гореизложеното, имаме пълното право да сътрудничим на правоприлагащите органи или на съдебни разпореждания, които изискват от нас разкриването на самоличността или друга информация на всеки, който публикува материали във или чрез YouVersion. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ СРЕЩУ LIFE.CHURCH И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ И ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДИРЕКТОРИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ КОЙТО И ДА Е ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ВСЯКАКВИ ПРАВНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, КАКТО И ОТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ LIFE.CHURCH ИЛИ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕЗИ РАЗСЛЕДВАНИЯ.

Вашето доверие на информация и преводи

Информацията, представена в или чрез YouVersion, се предоставя само за обща информация. Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на тази информация. Доверяването на тази информация по какъвто и да било начин е изцяло на Ваша отговорност и риск. В стремежа си да предоставим информацията от YouVersion на различни езици, преводи на езици, различни от английския, ни се предоставят от трети страни и ние не гарантираме за точността на тези преводи. Отказваме се от всякакви задължения и отговорности, произтичащи от това, че Вие или някой друг посетител на YouVersion, или някой, който може да бъде информиран за съдържанието му, се позовава на тези материали.

Права върху интелектуална собственост

YouVersion и неговото съдържание, функции и функционалност (включително, но не и ограничени до информация, софтуер, текст, дисплеи, изображения, видео, аудио и дизайн, подбор и подреждане на същите) са собственост на Life.Church, неговите лицензодатели или други доставчици на такива материали и са защитени от законите за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други права върху интелектуалната собственост или права за собственост в Съединените щати.

Лога и дизайни

Името YouVersion, логото и името на Life.Church и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайн и рекламни сентенции са търговски марки и/или авторски права на Life.Church. Нямате право да ги използвате без предварително писмено разрешение на Life.Church. Всички останали имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайн и слогани на YouVersion са търговски марки на съответните им собственици.

Нарушение на интелектуалната собственост

Ако смятате, че определено съдържание в YouVersion, включително потребителски публикации, нарушава Вашите права върху интелектуалната собственост, включително авторското Ви право, моля изпратете известие за нарушение на авторските права на legal@life.church. Моля, имайте предвид, че политиката на Life.Church е да закрие потребителските профили на многократните нарушители.

Услуги и линкове към трети страни

YouVersion може да включва съдържание, предоставено от трети страни. Ако YouVersion съдържа връзки към други сайтове и изскачащи прозорци и подобни ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки и ресурси се предоставят само за Ваше удобство. Нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не носим отговорност за тях или за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат при използването им. Ако решите да осъществите достъп до някой от уебсайтовете на трета страна, посочени от YouVersion, отговорността и рискът са изцяло Ваши, подчинени на условията за използване на такива уебсайтове. Всички изявления и/или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии, отговори на въпроси и друго съдържание, различни от съдържанието, предоставено от Life.Church, са изключително мнения и отговорност на лицето или юридическото лице, предоставящо тези материали. Тези материали не отразяват непременно мнението на Life.Church. Ние не носим отговорност и не отговаряме пред Вас или трета страна за съдържанието или точността на материалите, предоставени от трети страни.

Линкове от и към YouVersion и социалните мрежи

YouVersion може да предоставя определени функции, които Ви позволяват да добавите връзка или линк към социални медии, както и към други уебсайтове и приложения на трети страни, и да споделяте информация и комуникации към и от YouVersion и такива услуги на трети страни. Можете да използвате тези функции единствено както са предоставени от нас и единствено по отношение на съдържанието, с което се показват, и по други начини в съответствие с настоящите Условия и всички допълнителни условия, които предоставяме по отношение на тези функции. Можем да деактивираме всички или някои от тези функции по всяко време без предизвестие по наша преценка.

Географски ограничения

Life.Church, собственикът на YouVersion, е със седалище в щата Оклахома в Съединените американски щати. Ние не претендираме, че YouVersion или неговото съдържание е достъпно или подходящо извън Съединените щати. Достъпът до YouVersion може да не бъде законосъобразен за определени лица или в определени страни. Ако осъществявате достъп до YouVersion извън Съединените щати, този избор е по Ваша собствена инициатива и отговаряте за спазването на местните закони.

Отказ от гаранции

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА YOUVERSION, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ YOUVERSION, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ТЕ СА ДОСТЪПНИ "КАКВИТО СА" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ" БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НИТО ЯВНА, НИТО СКРИТА. НИТО LIFE.CHURCH, НИТО КОЙТО И ДА БИЛО ЧОВЕК, СВЪРЗАН С LIFE.CHURCH, ДАВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ НАСТОЯВА ЗА ЗАВЪРШЕНОСТТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ ДОСТЪПНОСТТА НА YOUVERSION. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ТЕЗИ, НИТО LIFE.CHURCH, НИТО НЯКОЙ, СВЪРЗАН С LIFE.CHURCH, НАСТОЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ YOUVERSION, ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ МУ, СЪДЪРЖАНИЕТО И АРТИКУЛИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ YOUVERSION, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ РАБОТЯТ ГЛАДКО, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ YOUVERSION И СЪРВЪРИТЕ МУ СА ЧИСТИ ОТ ВИРУСИ И ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ЧЕ YOUVERSION ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ И АРТИКУЛИ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ YOUVERSION, ЩЕ ЗАДОВОЛЯТ ВАШИТЕ НУЖДИ И ОЧАКВАНИЯ.

LIFE.CHURCH ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ САМО ДО ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ, НАРУШЕНИЯ И ТАКИВА С КОНКРЕТНА УПОТРЕБА.

ГОРНОТО ДЕКЛАРИРАНЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ПЪЛНОМОЩИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ LIFE.CHURCH, ЛИЦЕНЗИАНТИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЧИНОВНИЦИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ ПРИ НИКАКВИ ЗАКОНОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА БЪДАТ ДЪРЖАНИ ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА НА YOUVERSION, ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО, ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДЛАГАНО ВЪВ ИЛИ ЧРЕЗ YOUVERSION, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКА ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, СПЕЦИАЛНА, ИНЦИДЕНТНА, СЛЕДСТВЕНА ИЛИ НАКАЗАТЕЛНА ЩЕТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЛИЧНО НАРАНЯВАНЕ, БОЛКА И СТРАДАНИЕ, ЕМОЦИОНАЛНО РАЗСТРОЙСТВО, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБА НА ПРАВО, ЗАГУБА НА КЛИЕНТИ, ЗАГУБА НА ДАННИ И ДОРИ ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ОБРАТНОТО, ДОРИ И ДА Е ПРЕДВИДИМО.

ГОРНОТО ДЕКЛАРИРАНЕ НЕ ИЗКЛЮЧВА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Обезщетение

Вие приемате, че защитавате и освобождавате от отговорност Life.Church, нейните филиали, лицензодатели и доставчици на услуги, както и съответните им служители, директори, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици, правоприемници и възложители относно всякакви претенции, (включително солидни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с възможно нарушение от Ваша страна на настоящите Условия или неправомерно използване на YouVersion, включително, но не единствено отнасящо се до Вашите потребителски публикации, всякакво използвано от Вас съдържание, услуги и продукти на YouVersion, различни от изрично упоменатите в настоящите Условия, или използването на каквато и да било информация, получена от YouVersion.

Водещо право и юрисдикция

Всички въпроси, възражения или искове, свързани с YouVersion и настоящите Условия (включително извъндоговорни спорове или искове), ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на щата Оклахома, без оглед на конфликт на разпоредбите и правилата. Всяко съдебно дело, действие или производство, произтичащо от или свързано с тези Условия или YouVersion, ще бъде образувано единствено във федералните съдилища на Съединените щати или в съдилищата на щата Оклахома, локализирани в град Оклахома, окръг Оклахома. Съгласявайки се с настоящите Условия и използвайки YouVersion, Вие се отказвате от всякакви възражения срещу упражняването на юрисдикция над Вас от тези съдилища и от страна на такива съдилища.

Отказ от права и делимост

Според настоящите Условия Life.Church може да се откаже от своите права в писмен вид. Ако някоя от клаузите в Условията за ползване се обяви от съд или друга компетентна юрисдикция като недействителна, незаконна или неприложима по някаква причина, тя ще бъде премахната или ограничена до такава степен, че останалите разпоредби на тези Условия ще продължат да се упражняват с пълна сила.

Цялостно споразумение

Настоящите Условия за ползване и Декларацията ни за поверителност представляват единствено и изцяло споразумение между Вас и Life Covenant Church, Inc. по отношение на YouVersion и отменят всички предходни и настоящи разпоредби, споразумения, декларации и гаранции, както писмени, така и устни, във връзка с YouVersion.

Вашите коментари и оплаквания

YouVersion се управлява от Life Covenant Church, Inc., окръг Оклахома и е организация с нестопанска цел, с адрес на управление 4600 E. 2nd St, Edmond, Oklahoma 73034. Всички обратни връзки, коментари, искания за техническа поддръжка и други съобщения, свързани с YouVersion, трябва да бъдат отправяни на help@youversion.com или през уебсайта help.youversion.com, или изпращани по имейла по-горе. Всички отзиви, които ни предоставяте, се считат за неповерителни. Life.Church е свободна да използва тази информация без ограничения.