YouVersion декларация за поверителност

Последна ревизия на 7/16/2012


Декларацията за поверителност е преведена за Ваше удобство. Life.Church не дава гаранция за достоверността на превода. В случай на несъответствия между английската и преведената версия, английската версия ще бъде предпочетена.


YouVersion, уеб сайта и приложението, притежавани и управлявани от Life.Church, знае, че сте загрижени как информацията за Вас се използва и споделя. Надяваме се, че следващото изявление ще Ви помогне да разберете как YouVersion ще събира, използва и защитава информацията, която ни предоставяте чрез нашия сайт или приложение.

Какво събираме и как го използваме

 • Предоставена от Вас информация

  Когато се регистрирате за YouVersion акаунт или друга услуга, или промоция на Life.Church, която изисква регистрация, ние Ви питаме за лична информация (като например Вашето име, имейл адрес и парола за профила). Ние можем да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на Life.Church или трети страни, за да Ви предоставим по-добро обслужване и да подобрим качеството на нашите услуги. За някои услуги може да Ви дадем позволение да се откажете от комбинирането на такава информация.

 • Unique Device ID и GPS местоположение

  Когато влезете в приложение Библията на YouVersion, ние можем да съберем инофрмация за Вашето устройство: така наречения код Unique Device ID ("UDID") и/или IP адрес и/или GPS местоположение. Ние използваме тази информация, за да Ви осигурим възможности за персонализация на потребителското Ви преживяване. Информацията се събира, за да се определи общият брой на уникални устройства, използващи нашата услуга или части от нашата услуга. Също така и за да проследим общото ползване, да анализираме данните и да общуваме с Вас по-ефективно. Ние можем да комбинираме тази информация с информация от трети страни, за да Ви предоставим по-добро преживяване и за да подобрим качеството на нашето обслужване. Ние не споделяме никаква лична информация с трети страни във връзка с Вашия UDID или GPS местоположение без Вашето изрично разрешение.

 • Life.Church бисквитки

  Когато посещавате www.bible.com, ние може да изпратим една или повече бисквитки към Вашия компютър, така че да можем еднозначно да идентифицираме Вашия браузър. (Бисквитка е просто мъничък текстови файл, съдържащ низ от знаци.) Приемането на нашите бисквитки Ви позволява да запазите Вашите потребителски предпочитания от сесия на сесия. Въпреки че повечето браузъри приемат бисквитките по подразбиране, можете да настроите браузъра си да отхвърля всички бисквитки или да Ви осведомява, когато Ви се изпраща бисквитка. Някои функции и услуги на YouVersion може да не работят правилно, ако сте забранили бисквитките.

 • Логове

  Когато използвате YouVersion, нашите сървъри автоматично записват данните, които браузърът Ви изпраща, когато посетите някой от нашите сайтове. Тези сървърни логове може да включват информация като например заявка в мрежата, IP адрес, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката Ви и една или повече бисквитки за еднозначното идентифициране на браузъра Ви.

 • Комуникация между потребители

  Лична информация или заявки, които подавате чрез www.bible.com/live, ще бъдат изпратени до администратора на групата. Администраторът на групата и/или един от членове ще имат достъп до тази информация. Когато изпратите имейл или друг вид комуникация до който и да е уеб сайт, собственост на Life.Church, ние може да ги запазим, за да обработим запитването Ви, да отговорим на заявката Ви и да подобрим нашите услуги.

 • Сайтове на трети страни

  Тази декларация за поверителност се отнася само за сайтове и приложения, които са притежавани и управлявани от Life.Church. Life.Church няма контрол върху управлението на други сайтове, към които има препратки в различни наши интернет страници и услуги. Въпросните сайтове може да оставят свои собствени бисквитки или други файлове на Вашия компютър, да събират данни или да искат лична информация от Вас. Необходимо е да се запознаете с техните собствени декларации за поверителност, ако решите да посетите сайтовете им.

Как използваме Вашата информация?

Когато се абонирате за определена услуга, която изисква регистрация, ние Ви молим да предоставите лична информация. Ако Life.Church възнамерява да използва тази информация по начин, различен от целта, за която е придобита, тогава ще поискаме Вашето съгласие преди подобна употреба. Можете да откажете да предоставите лична информация за някои от нашите услуги, като в този случай е възможно да не сме в състояние да Ви предоставим тези услуги.

Как защитаваме Вашата информация?

Life.Church не споделя Ваша лична информация с други институции, извън Life.Church, без Вашето изрично съгласие. От Life.Church можем да споделим Ваша лична информация само ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е разумно и необходимо за (а) спазване на приложимо право, наредба, законов процес или влязло в сила държавно изискване, (б) прилагане на съответните Условия за ползване, включително проучване на потенциални нарушения на тези условия, (в) разкриване, предотвратяване или предприемане на други мерки за справяне с измами, проблеми в сигурността или технически такива, или (г) защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Life.Church, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона. Life.Church взема подходящи мерки за сигурност за защита срещу неоторизиран достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни, включително вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и на мерките за сигурност, както и на физическите мерки за сигурност, за да се вземат мерки срещу неупълномощен достъп до системите, където съхраняваме лични данни. Освен ако не сме получили изрично разрешение от Вас, Life.Church ограничава достъпа до лична информация до своите служители, доставчици на услуги и агенти, на които тази информация е необходима, за да управляват, развиват или подобряват нашите услуги. Тези лица са обвързани със задължения за поверителност и подлежат на наказание, включително прекратяване на договорни отношения и наказателно преследване, ако не изпълняват тези свои задължения.

Цялост на данните

Life.Church преразглежда практиките си за събиране, съхранение и обработка на данни, за да се увери, че ние събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която е необходима за предоставяне или подобряване на услугите ни. В разумни граници, ние предприемаме съответните действия, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но ние също така разчитаме на нашите потребители да актуализират или коригират личната си информация, когато е необходимо.

Достъпване и обноваване на лична информация

Когато използвате някоя от услугите на Life.Church, ние добросъвестно полагаме усилия да Ви осигурим достъп до Вашата лична информация, за да коригирате данните, ако те са неточни, или да ги изтриете по Ваше желание, ако не се изисква данните да бъдат запазени по закон или за целите на законни услуги. Ние изискваме от потребителите да идентифицират себе си и информацията, към която е направена заявка за достъп, корекции или премахване, преди да обработим такива заявки и може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или биха били изключително непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервна лента) или за които не се изисква достъп по друг начин. Във всеки случай, когато предоставяме достъп до информацията и нейното коригиране, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това не изисква прекомерни усилия. Някои от нашите услуги имат различни процедури за достъп, коригиране или изтриване на лични данни на потребителите.

Изпълнение на декларацията за поверителност

Life.Church периодично преглежда своето съответствие с тази Декларация за поверителност. Когато получим официално написани оплаквания относно неприкосновенноста на данните, нашата политика е да се свържем с оплакващия се потребител относно неговите или нейните опасения. Ние ще сътрудничим на подходящите регулаторни органи, включително местни органи за защита на личните данни, за да разрешим всякакви оплаквания относно изтичането на лични данни, които не могат да бъдат разрешени между Life.Church и субекта.

Въпроси

Всякакви въпроси относно декларацията за поверителност, могат да бъдат отправени към: legal@youversion.com