Какво следва: Студентско издание

Ден 7 от 7 • Четене за днес

Посвещение
Живот в пълнота ⏎ Приемането на това, което Исус направи на кръста за теб, осигурява твоята вечност, но има и нещо повече от това. Ако като християни ние просто чакаме да умрем, така че да можем да отидем на небесата, изпускаме голямата картина. Присъствието на Исус в твоя живот не е просто за след като умреш ⏎ Исус иска да те използва за промяна на неща. Ти можеш да влияеш и въздействаш на този свят като Негов ученик. Християнският живот не е скучен. Всеки, който казва, че е такъв, изпуска много. Нека Бог да те използва. Прави велики неща. Върви и живей живот в пълнота.