Какво следва: Студентско издание

Ден 1 от 7 • Четене за днес

Посвещение
Бог разкрит ⏎ Понякога може да е трудно да видиш Бог, но когато внимаваш и Го търсиш, ти ще видиш, че Той разкрива себе Си по много различни начини. ⏎ Един начин, по който Бог се разкрива, е чрез творението, както е споменато в Римляни 1:20. Погледни колко чудесен е светът--величествени планини, огромни океани. Има красота навсякъде около нас. Това е Божият знак--Неговият отпечатък. ⏎ Друг начин, по който Бог разкрива себе си, е чрез нашата съвест. Римляни 2:15 споменава, че всички имаме естествено вътрешно знание за добро и зло -- този глас в нашите умове или сърца, който ние избираме дали да слушаме или не. Това е Божието водителство в нашите животи. ⏎ Бог също разкрива себе си чрез изпращането на Неговия син Исус при нас. Исус казва в Йоан 14:9, че който е видял Него (Исус), е видял Бащата. Исус е образът на невидимия Бог и ние можем да познаем Бог чрез Него. ⏎ Божието слово е друг силен начин, по който можем да познаем Бог. Библията разкрива кой е Бог и как Той общува през цялото време с човечеството. Чрез Писанието виждаме Божия характер и Неговата величествена история да се развива през времето. ⏎ Така че как ти се разкрива Бог точно сега? Тази седмица обърни внимание на всичките свидетелства на Бог и как Той разкрива себе Си навсякъде около теб и чрез твоя живот.