Vergifnis

Dag 1 van 4 • Vandag se leesstuk

Bybeldagboek
Vergifnis is 'n grondslaggewende gedeelte van die Christelike geloof. Vergifnis groei deur jou ontmoeting met God en die oordenking van Sy Woord. Die volgende verse, wanneer gememoriseer, kan jou help om meer vergewinsgesind te wees. Hervorm jou lewe deur verse te memoriseer! Vir 'n omvattende sisteem vir memorisering van verse, besoek http://www.MemLok.com