Versekering

Dag 4 van 4 • Vandag se leesstuk

Oordenking

God wil hê jy moet WEET dat jy gered is en hemel toe sal gaan! Jou versekering groei as jy tyd saam met God spandeer en sy Woord oordink. As jy die volgende verse memoriseer, kan dit jou help om, vir die res van jou lewe, versekering in God te vind. Laat jou lewe verander word deur die Skrif te memoriseer! 


Versekering sal kom wanneer jy God meer intiem leer ken. Een manier om dit reg te kry is om sy Woord te memoriseer en daaroor na te dink. Hierdie verse is 'n paar van die meer as 500 uit die meer as 48 temas in die MemLok Bybel se geheuestelsel. MemLok is maklik en pret. 'n Prentjie help jou om aan die gang te kom. Beskikbaar op jou selfoon of Windows toepassings. MemLok